Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 20

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA.

Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA. Monitowanie ws uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK – przekazano poprawione projekty do uzgodnienia.  Uzyskano uzgodnienie przez OPEC projektu komór. Prowadzono prace związane z KNA.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym zasilania i oświetlenia

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  prowadzenie prac nad PW

Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Dokumentacja PW 01R szata roślinna odc. 2 została przekazana do BOM i do ZDiZ w Gdyni w celu zaopiniowania. Przekazanie Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2 tom IX/2 Szata roślinna R01R do weryfikacji i zatwierdzenia

Opis wykonywanych robót

 W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu ( w okolicach Szemuda,  ul.Odysa (Kamień),  ul.Słowackiego (Kamień), ul.Agresowa (Kamień), ul.Stefanowskiego (Koleczkowo), ul.Zacisze (Bojano), ul. Nr 151016G (Dobrzewino), ul.Dworskiej (Dobrzewino). Trwały prace przy odhumusowaniu terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej, ZOT. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

Branża mostowa

na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - trwało zbrojenie fundamentu P1; próbne obciążenia statyczne podpora P2

WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud)   - trwało zbrojenie i deskowanie korpusu P3

PZGd -73 (2+190) (ul.Długa, Kamień)      – trwało betonowanie segmentu 2 podpora P3

WD-78 ( km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) – trwała zasypka fandamentu P2 i P3

MS-81 (7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) – wbijano pale P2 oraz P4.

WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul.Andersa)   – trwało zbrojenie szalowanie wraz z betonowaniem filara P2; zbrojenie skrzydeł P1

W zakresie przejścia ekologicznego PZM-85 oraz PZŁ-58 wykonywano montaż przepustu wraz z zasypką; w zakresie obiektu PZŁ-59 wykonano wykop pod bełki wraz z materacem

 

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) - wykonano platformę P2

KD-99 (km 3+716) – trwała izolacja fundamentu P4

WD-100 (km 4+173) – trwało szalowanie korpusu P3

WD-101 (km 4+500) – wykonywano szalowanie i betonowanie korpusu P4

WS-102 (km 320+425) –  trwało szalowanie korpusu P3 ZRP

WD-103 (km 320+671) – trwało szalowanie wraz z betonowaniem filara P2; szalowanie korpusu P1

WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało betonowanie korpusu P1 ZRL

WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwała zasypka fundamentu P2 ZRP

WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwał montaż zbrojenia korpusu P1

Obiekt WD-93 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-6 (3+763), PW-10 (km 10+303). Dodatkowo trwały pracę przy kanalizacji sanitarnej PKS-6a (km 10+305).

 

Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640),  PW-6 (km 1+509) oraz  PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4.  Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 1 układano kable na kolizjach 27, 28, 29nn. Na odcinku 2 trwało układanie kabli na kolizjach 44SN 45SN 46SN 48SN 49SN 50SN.

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała przebudowa sieci teletechnicznych Netia i Orange (przy ul. Rdestowa)

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl