Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 21

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA. Przygotowywano projekt wykonawczy na odcinek 2 do zatwierdzenia.

Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA. Na odcinku 2 kontynuacja prac nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej – opracowanie rysunków studzienek z odsadzkami. Prace związane z KNA.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym zasilania i oświetlenia

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  prowadzenie prac nad PW

Branża architektoniczna  - Przekazano Projekt Technologiczny rozbiórki części budynku oraz odtworzenia ściany powiązanej z pozostałą konstrukcją w celu zatwierdzenia. Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym budynków toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa opiniowanie PW przez BOM i ZDiZ w Gdyni oraz na weryfikacja ww. dokumentacji przez Inżyniera i Zamawiającego.

 

OPIS WYKONYWANYCH ROBÓT

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty –  – prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu ( w okolicach Szemuda,  ul.Słowackiego (Kamień), ul.Agresowa (Kamień), ul.Stefanowskiego (Koleczkowo), ul.Zacisze (Bojano), ul. Nr 151016G (Dobrzewino), ul.Dworskiej (Dobrzewino). Trwały prace przy odhumusowaniu terenu na MOP Kamień (str. południowa).

Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej, ZOT. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - trwało zbrojenie fundamentu P1; próbne obciążenia statyczne pali na podporzeP3; palowanie podpory P2

WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud)   – trwało zbrojenie i deskowanie korpusu P3

PZGd -73 (2+190) (ul.Długa, Kamień)      – trwało betonowanie segmentu 2 podpora P3

ES-77(km 5+080) (ul.Kwiatowa, Kamień)   – trwało betonowanie słupa filaru P3L, zbrojenie i deskowanie korpusów P1 i P4

MS-81 (7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) – wbijano pale P2 ; wbijanie ścianek szczelnych podpory P3. Wykonano próbne badanie statystyczne pali.

WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul.Andersa)   –  trwało zbrojenie skrzydeł P1.

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) - wykonano pale testowe P2 i P3

WD-94 (Tr.K km 1+427) - wbijano pale testowe P2

WD-95 (Tr.Ch km 0+747) – wbijano pale testowe P1 P2 P3; wykonano pale prefabrykowane podpora P3 (komplet)

WD-100 (km 4+173) – trwało szalowanie korpusu P3; betonowanie korpusu P3

WS-102 (km 320+425) –  trwało szalowanie korpusu P3 ZRP; betonowanie korpusu P3 ZRP

WD-103 (km 320+671) – trwało szalowanie korpusu P1 wraz z szalowaniem filara  P3

WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało betonowanie korpusu P1 ZRL

WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szałowanie korpusu P1

Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-6 (3+763), PW-15 (km 13+450). Dodatkowo trwały pracę przy kanalizacji sanitarnej PKS-6a (km 10+305). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4.  Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

 

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwało układanie kabli na kolizjach przy ZOT (ul. Nowowiczlińska)

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała przebudowa sieci teletechnicznych Netia i Orange (przy ul. Rdestowa)

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl