Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Czerwiec 2020

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Przygotowano PW na odcinek 2 w celu zatwierdzenia oraz przygotowano stanowisko do uwag IK i KP dla odcinka 1.  Prowadzono prace związane z KNA.

Branża mostowa  - prowadzono prace KNA

Branża sanitarna  - na odcinku 1 przygotowano opinię projektanta do pisma GPK Szemud, monitorowano uzgodnienia PW stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud oraz prowadzono prace nad KNA. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. Wykonano obliczenia rur betonowych dla kanalizacji deszczowej oraz złożono ZUPD na dodatkowe opracowania. Prowadzono prace związane z KNA.

Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad PW oraz analizę dot. projektu oświetlenia UG Żukowo, Energa Oświetlenie oraz ZDiZ Gdynia

Branża teletechniczna - prowadzono prace nad PW

Branża melioracyjna  - prace projektowa zakończono

Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP.

Branża architektoniczna  - trwa weryfikacja dokumentacji przez Inżyniera i Zamawiającego

Branża geodezyjna – przeprowadzono prace związane z geodezyjną obsługą budowy, osnową geodezyjną na odcinku 1 i 2 oraz inwentaryzacją budynków przewidzianych do rozbiórki dla obu odcinków.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - wykonano przegląd budowy pod kątem zagrożeń przyrodniczych.

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace nad odhumusowaniem w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą oraz warstwę ulepszonego podłoża. Wykonywano prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów; kontynuowano roboty polegające na  profilowaniu i zagęszczeniu podłoża. Na odcinku 2 - trwały prace ziemne polegające na robieniu nasypów i wykopów oraz prowadzono prace nad odhumusowaniem.

Branża mostowa - prowadzono prace związane ze zbrojeniem podpór, fundamentów, korpusów oraz betonowaniem fundamentów na obiektach WD-70, WD-72, PZGd-73, ES-77, WD-78, MS-81, WD-82, PP-84, PZŁ-59 oraz WD-93, WD-94, WD-95, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.

Branża sanitarna - prowadzono Roboty dot. przebudowy sieci wodociągowej PW-1 (km 0+316), PW-8 (km 7+009), PW-12 (km 11+009), PW-15 (km 13+450.  Dodatkowo prowadzono roboty na sieci gazowej średniego ciśnienia w km 11+408. Na odcinku 2 prowadzono pracę nad kolizją z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640), PW-15 (ul. Chwaszczyńska nr 60 i Nowowiczlińska (odcinek -C-D). Prowadzono roboty przy usunięciu kolizji z siecią ciepłowniczą PSC-3\1 i PSC-3.

Branża elektroenergetyczna -  na odcinku 1 nie wykonywano prac w raportowanym okresie. Na odcinku 2 trwały prace polegające na układaniu kabli na kolizjach 6nn, 7nn, 9nn, 10nn, 57nn, 58nn, 59nn, 61nn, 62nn. Przełączono kolizję  35SN, 48SN, 49SN, 46SN, 61SN, 40SN, 44SN, 56SN, 62SN, 50SN, 45SN 17SN 13SN 16SN 11SN 48nn oraz 56nn.

Branża teletechniczna - trwały prace nad budową sieci kanalizacji Netia i Orange ul. Rdestowa-Chwaszczyńska oraz nad budową kanalizacji Orange, Netia, Polkomtel i Limes ul Krzemowa.

Branża ogólnobudowlana - kontynuowano prace związane z inwentaryzacją budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

 

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 26

Tydzień 25

Tydzień 24

Tydzień 23

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl