Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 23

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA.

Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej - opracowanie rysunków studzienek Dn2500 z odsadzkami. Trwają obliczenia rur betonowych dla kanalizacji deszczowej. Prowadzono prace związane z KNA.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym zasilania i oświetlenia

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  prowadzenie prac nad PW

Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa opiniowanie PW

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty –  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu( w okolicach Szemuda,  ul.Odysa (Kamień),  ul.Słowackiego (Kamień), ul.Agresowa (Kamień), ul.Stefanowskiego (Koleczkowo), ul.Zacisze (Bojano), ul. Nr 151016G (Dobrzewino), ul.Dworskiej (Dobrzewino). Trwały prace przy odhumusowaniu terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej oraz Trasie Głównej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - trwało zbrojenie deskowanie korpusu P1 wraz z betonowaniem

WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud)   – trwało zbrojenie i deskowanie korpusu P3 wraz z betonowaniem

PZGd -73 (2+190) (ul.Długa, Kamień)      – trwało zbrojenie i deskowanie segmentu podpory P1 wraz z betonowaniem

ES-77(km 5+080) (ul.Kwiatowa, Kamień)   – trwało zbrojenie i deskowanie korpusów P1 P4; betonowanie korpusu podpory P1P, betonowanie filarów P2P.

WD-78 ( km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) – trwało betonowanie korpusu P3 oraz zbrojenie i deskowanie poprzecznic

MS-81 (7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) – wykonano wykop P4; trwało kucie pali P3 wraz z zabetonowaniem chudego betonu. Trwało zbrojenie fundamentu P2P

WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul.Andersa)   –  trwało betonowanie skrzydła P1.1 praz szalowanie P1.2

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – wbijano pale prefabrykowane podpora P2 oraz wykonano wykop podpory P3.

WD-94 (Tr.K km 1+427) – wbijano pale prefabrykowane podpory P2

WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwały badania dynamiczne pali P 1 i P2

WD-100 (km 4+173) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydeł P1

WD-101 (km 4+500) – wykonywano szalowanie wraz z betonowaniem korpusu P4

WS-102 (km 320+425) –  trwało szalowanie i zbrojenie skrzydła P3 ZRP

WD-103 (km 320+671) – trwało rozszalowanie korpusu P1 i filara P3.

WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydła P1 ZRL ; rozszalowanie P3 ZRP korpus. Trwało betonowanie skrzydła P1 ZRL oraz szalowanie i zbrojenie P3 ZPL korpus

WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P1

WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało szalowanie i zbrojenie korpusu P1

Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach wodociągowych oraz zbiornikach retencyjnych – ul.Kwiatowa, Kamień; ul.Słowackiego, Kamień; w okolicach ul.Polnej, Koleczkowo; ul.Wołoszyna, Bojano. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  przy ul. Chwaszczyńskiej, ul. Nowowiczlińskiej, ul. Oliwkowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4 ( ul. Chwaszczyńska-Górnicza, rejon obwodnicy, rejon Polifarbu). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (rejon obwodnicy) oraz sieci gazowej niskiego i średni ego ciśnienia ( ul.Gdyńska, ul.Złota, ul.Szmaragdowa, ul.Gdyńska-Telewizyjna)

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwało przełączenia kolizji 17SN, 13SN, 16SN, 11SN, 48nn, 56nn oraz wykonywano przewierty przy ul. Chwaszczyńskiej 60

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała przebudowa sieci teletechnicznych Netia i Orange (od skrzyżowania Rdestowa Chwaszczyńska wzdłuż Chwaszczyńskiej)

Branża melioracyjna -  na odcinku 1 trwały pracy przy wykonaniu rowu w km 12+700; wykonano przepust melioracyjny pod Trasą Główną w km 12+327

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl