Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

tydzień 24

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA. Przekazano projekt wykonawczy na odcinek 2 w celu zatwierdzenia

Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej – przesłanie rysunków komór do ZDiZ. Prowadzono prace związane z KNA.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym zasilania i oświetlenia

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  prowadzenie prac nad PW

Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa analiza uwag od Zamawiającego oraz Inżyniera do Projektu Wykonawczego tom IX/2 Szata roślinna.

 

OPIS WYKONYWANYCH ROBÓT

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane nastepujące roboty - prace ziemne polegające na odchumusowaniu, wykonaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu ( w okolicach Szemuda,  ul.Odysa (Kamień),  ul.Słowackiego (Kamień), ul.Agresowa (Kamień), ul.Stefanowskiego (Koleczkowo), ul.Zacisze (Bojano), ul. Nr 151016G (Dobrzewino), ul.Dworskiej (Dobrzewino). Trwały prace przy odhumusowaniu terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej oraz Trasie Głównej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - trwało zbrojenie i deskowanie fundamentów P2 i P3

WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud)   – trwało zbrojenie deskowanie  korpusu P1

PZGd -73 (2+190) (ul.Długa, Kamień)      - trwało zbrojenie i deskowanie segmentu podpory P3 wraz z betonowaniem

ES-77(km 5+080) (ul.Kwiatowa, Kamień)   –  trwało zbrojenie i deskowanie korpusów P1 i P4; betonowanie ścianki zaplecznej P1P.

WD-78 ( km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) – trwało zbrojenie i deskowanie poprzecznic

MS-81 (7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie i deskowanie fundamentu P2P; kucie pali P3 i P4; Zbrojenie fundamentu P3P; Wykonano wykop P4 wraz z chudym betonem

WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul.Andersa)   – trwało betonowanie skrzydła P1.2 oraz szalowanie i zbrojenie skrzydeł  P3

 

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – trwało skucie głowic pali P3

WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – wbijano pale prefabrykowane podpora P1 i P2

WD-100 (km 4+173) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydeł P1

WD-101 (km 4+500) – trwało szalowanie skrzydeł P1

WS-102 (km 320+425) –  trwało szalowanie i zbrojenie skrzydła P3 ZRP wraz z betonowaniem

WD-103 (km 320+671) – trwało rozszalowanie korpusu P1 i filara P3.

WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P4; szalowanie i zbrojenie skrzydła P1 ZRP; szalowanie i zbrojenie P3 ZRL korpus wraz z betonowaniem.

WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P1

WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało szalowanie i zbrojenie korpusu P1

Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach wodociągowych oraz zbiornikach retencyjnych – ul.Kwiatowa, Kamień; ul.Słowackiego, Kamień; w okolicach ul.Polnej, Koleczkowo; ul.Wołoszyna, Bojano. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  przy ul. Chwaszczyńskiej, ul. Nowowiczlińskiej, ul. Oliwkowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4 ( ul. Chwaszczyńska-Górnicza, rejon obwodnicy, rejon Polifarbu). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (rejon obwodnicy) oraz sieci gazowej niskiego i średni ego ciśnienia ( ul.Gdyńska, ul.Złota, ul.Szmaragdowa, ul.Gdyńska-Telewizyjna)

 

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwało przełączenie kolizji 50SN, 45SN; układano kable na kolizjach 6nn, 7nn. Budowano fundamenty pod słupy trakcyjne na ulicy Krzemowej oraz przebudowano stację 6ST. Wykonano montaż słupów trakcyjnych tymczasowych i docelowych przy WS-104

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała przebudowa sieci teletechnicznych Netia i Orange (od skrzyżowania Rdestowa Chwaszczyńska wzdłuż Chwaszczyńskiej) oraz wykonano przecisk przez ul.Krzemową

Branża melioracyjna -  na odcinku 1 trwały pracy przy wykonaniu rowu w km 13+000.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack)

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl