Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 25

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA.

Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA oraz monitowanie ws uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej – przesłanie rysunków komór do ZDiZ. Prowadzono prace związane z KNA. Procedowanie ZUPD na dodatkowe opracowania.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym zasilania i oświetlenia; zestawienie warunków przyłączenia.

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA

Branża geotechniczna  -  prowadzenie prac nad PW

Branża architektoniczna  - Otrzymano uwagi od IK dla tomu VIII/1 – trwa analiza do otrzymanych uwag

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa przygotowanie stanowiska Projektanta odnośnie uwag od Zamawiającego oraz Inżyniera do Projektu Wykonawczego tom IX/2 Szata roślinna.

 

OPIS WYKONYWANYCH ROBÓT

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane natsępujące roboty - prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu( w okolicach Szemuda (ul.Klonowa),  MOP Kamień,  ul.Kwiatowa (Kamień), ul.Stefanowskiego (Koleczkowo), ul.Zacisze (Bojano), ul. Nr 151016G (Dobrzewino), ul.Dworskiej (Dobrzewino). Trwały prace przy odhumusowaniu terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej oraz Trasie Głównej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

PZGd -73 (2+190) (ul.Długa, Kamień)      –trwało betonowanie segmentu podpory P1

ES-77(km 5+080) (ul.Kwiatowa, Kamień)   – trwało betonowanie korpusu P4L oraz zbrojenie szalowanie korpusów P1 P4

WD-78 ( km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) – trwało betonowanie poprzecznicy P2 oraz skrzydła P3.2

MS-81 (7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie i deskowanie fundamentu P2P, kucie pali P4, Zbrojenie fundamentu P3P, pale podpora P1 oraz wykonano badanie dynamiczne pali podpory P1

WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul.Andersa)   – trwało betonowanie skrzydła P3.1 wraz z szalowaniem i zbrojeniem

 

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – wykonano wykop docelowy podpora P2

WD-94 (Tr.K km 1+427) – wykonano beton podkładowy podpora P2

WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – wbijano pale prefabrykowane podpora P1

WD-100 (km 4+173) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydeł P1; ustroju nośnego wykonano spawanie konstrukcji stalowej

WD-101 (km 4+500) – trwało szalowanie skrzydeł P1 oraz zbrojenie i betonowanie fundament P2

WS-102 (km 320+425) –  trwało rozszalowanie skrzydła P3 ZRP

WD-103 (km 320+671) – trwało szalowanie korpusu P4

WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało betonowanie  P3 ZRL korpus

WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało betonowanie korpusu P1

WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało szalowanie i zbrojenie korpusu P1

Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy

 

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach wodociągowych oraz zbiornikach retencyjnych - ul.Kwiatowa, Kamień; ul.Słowackiego, Kamień, w okolicach ul.Polnej, Koleczkowo, ul.Wołoszyna, Bojano, ul.Obrońców Szemuda, Szemud. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  przy ul. Chwaszczyńskiej, ul. Nowowiczlińskiej, ul. Oliwkowej, ul. Sojowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4 ( ul. Chwaszczyńska-Górnicza, rejon obwodnicy, rejon Polifarbu). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (rejon obwodnicy) oraz sieci gazowej niskiego i średni ego ciśnienia ( ul.Gdyńska, ul.Złota, ul.Szmaragdowa, ul.Gdyńska-Telewizyjna, ul. Polna; km 0+630 TK)

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwało przełączenie kolizji SN 35, 48, 49, 46, 61, 40, 44, 56, 62. Budowano fundamenty pod słupy trakcyjne na ulicy Krzemowej

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała budowa kanalizacji ORANGE, NETIA, POLKOMTEL, LIMES na ulicy Krzemowej Branża melioracyjna -  na odcinku 1 trwały pracy przy wykonaniu rowu w km 13+000.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack)

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl