Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 43

Postęp Prac Projektowych:

Branża drogowa  - przekazano PW dla odcinka 2 do Inżyniera i Zamawiajacego w celu zatwierdzenia.

Branża mostowa - wprowadzenie uwag do PW odc. 1 obiektów WD-70, WD-78, MS-81, WS-87 oraz PZGd-73. Na Odcinku 2 kontunuowano prace nad PW obiektów WD-92 oraz WD-93. Wprowadzenie uwag do PW obiektu WS-102.

Branża sanitarna - na odcinku 1 przez dostawce Wykonawcy kontynuowano prace nad opracowaniem parametrów zestawu hydroforowego niezbędnego do zakończenia projektu hydroforni. Weryfikowano projekt przebudowy oraz budowy kanalizacji deszczowej przez IK; w toku weryfikacja PW przebudowy kanalizacji sanitarnej dla gminy Szemud oraz PW przebudowy kanalizacji saitranej i wodociągów na MOP. Na odcinku 2 prowadzono analizę uwag PEWIK do złożonych projektów wodociągów (przebudowa i ulepszenia). W toku jest uzgadnianie PW przebudowy sieci ciepłowniczej przez OPEC oraz uzgadnianie PW przebudowy sieci gazowych n/c i ś/c przez PSG. Trwa uzyskanie uzgodnienia PW budowy kanalizacji deszczowej przez ZDiZ. Trwają prace nad PW ochrony katpdpwej.

Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 przygotowanie korekt do dokumentacji TOM IV/1a, IV/1b, IV/1d, IV/1f na podstawie zmian w zakresie przebudów, ustalonych z ENERGA Operator. Przygotowywanie ostatecznej wersji tomu IV/1c i wystąpienia do Energa Operator o uzgodnienie. Kontynuowano pracę nad projekttem IV/6 Sygnalizacja świetlna.

Branża teletechniczna - na obu odcinkach kontynuowano prace nad projektem TOM V/2 Budowa kanału technologicznego. Przekazano PW odc.2 TOM V/1b (Polkomtel Sp. z o.o.) i V/1d (UPC Polska Sp. z o.o.) do weryfikacji Inżyniera.

Branża geotechniczna - przygotowywanie rewizji projektu na odcinku 2

Branża architektoniczna - uszczegółowienie PW budynku toalet w zakresie branż.

Branża geodezyjna - prace zakończono

Branża geologiczna - prace zakończono

Ochrona środowiska i branża zieleni - współpraca z Biurem Ogrodnika Miasta Gdyni w celu uszczególowienia PW nasadzeń dla odcinka 2

Opis Robót wykonanych w 43 tygodniu:

Branża drogowa

Prace były prowadzone na obu odcinkach. Odc. 1 podzielono na dwie sekcje; odkryto nowe stanowiska archeologiczne wskutek czego prace zostały wstrzymane.W okolicach Obwodnicy Trójmiasta postawiono 2/3 tablice informujące o robotach drogowych. Kolejne tablice montowane będą w okresie 31.10 – 4.11.2019r.

Prace na odcinku 1:

- 0+500 1+200 wycinka drzew

- 7+200 – 7+500, 5+800 – 6+200 – odhumusowanie; na tych obszarach odkryto nowe stanowiska archeologiczne. Prace na ww. odcinkach zostały wstrzymane przez nadzór archeologiczny.

Prace prowadzone na łącznicy Koleczkowo wstrzymano z uwagi na odkryte 4 nowe  stanowiska archeologiczne.

Wykonawca prowadzi prace związane z budową dróg technologicznych i dróg dojazdowych (te przy węźle Koleczkowo, gdzie wykonywane jest wzmocnienie podłoża pod nasyp).

Prace na odcinku 2:

- przekazano działki w obrębie ZOT; ponadto Wykonawca wskazał, które działki będące własnością Skarbu Państwa, na których zlokalizowana jest Zachodnia Obwodnica Trójmiasta może przekazać Zamawiający (zaprezentowano wersję graficzną z działkami już przekazanymi i możliwymi do przekazania).

Zarówno na odcinku 1 jak i 2 Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze w zakresie czasowej organizacji ruchu; na weekend planowane jest przygotowanie słupków do postawienia znaków pionowych.

Branża mostowa

Przygotowywano zaplecza obiektów mostowych oraz prowadzono prace przygotowawcze dla rezerwowego węzła w Wejherowie.

Branza teletechniczna

Wykonano kilka przewiertów dla kolizji teletechnicznych; w nadchodzącym tygodniu planowane jest układanie kabli miedzianych i wykonanie przepinek.

Branża Konstrukcyjno-Budowlana

Prowadzono prace związane z odłączeniem mediów Rozpoczęto wyburzenia budynków – planowany czas realizacji od 29.10.2019r. do 31.10.2019r.  

Roboty WOD – KAN

Nie prowadzono prac. Rozpoczęcie przewidziane na 4.11-5.11.2019r. Wykonawca oczekuje na porozumienie  z PZG.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl