Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 44

PRACE PROJEKTOWE  WYKONANE W TYGODNIU NR 44

Branża drogowa - Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu odcinka 1 i 2.

Branża mostowa - na odcinku 1 i 2  prowadzono prace nad Projektami Wykonawczymi i wprowadzaniem uwag Inżyniera i Zamawiającego.

Branża sanitarna - na odcinku 1 kontynuowano przez dostawcę Wykonawcy opracowywanie parametrów zestawu hydroforowego niezbędnego do zakończenia projektu hydroforni; trwa weryfikacja projektu przebudowy budowy kanalizacji deszczowej przez IK, projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów dla gminy Szemud przez Inżyniera oraz weryfikacja projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów na MOP przez Inżyniera. Na odcinku 2  złozono projekty wykonawcze kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) do uzgodnienia przez PEWiK, prowadzono analize i wprowadzanie uwag PEWIK do złożonych projektów przebudowy sieci wodociągowej. Odbyło się spotkanie w OPEC, na którym omawiano uwagi przekazane do PW złożonego do uzgodnienia - analiza i wprowadzanie uwag OPEC do złożonych projektów. W toku uzgadnianie projektów wykonawczych przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c przez PSG oraz PW kanalizacji deszczowej pzrez ZDiZ.

Elektroenergetyka - na odcinku 2 przygotowywano ostateczną wersje tomu IV/1A, IV/1B, IV/1C, IV/1D, IV/1F i wystąpiono do Energa Operator o uzgodnienie; trwają prace nad projektem IV/6  Sygnalizacji świetlna

Teletechnika - na odcinku  1 trwają prace nad projektem Tom V/2 Budowa kanału technologicznego; na odcinku 2 - przekazano do weryfikacji Inżyniera tom: V/1G (Polkomtel Sp. z o.o.), V/1D (T-Mobile Polska S.A)

Branża melioracyjna - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym odcinka 1 i 2 oraz wprowadzaniem uwag Inżyniera i Zamawiającego

Branża geotechniczna - na odcinku 1 przygotowano i przekazano wersję papierową oraz elektroniczną projektu PW TOM X-1 wer.02; na odcinku 2 trwa przygotowywanie wersji 01 projektu

Branża architektoniczna - Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branż.

Geodezja - prace zakończono

Geologia - prace zakończono

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Współpraca z Biurem Ogrodnika Miasta Gdyni w celu uszczegółowienia
PW nasadzeń dla odcinka 2

ROBOTY WYKONANE W TYGODNIU 44

Branża drogowa - w okresie sprawozdawczym na Odcinku 1 prowadzono prace nad odhumusowaniem TG km 7+400 - 7+520, TG km 5+900 - 6+180 oraz na węźle Koleczkowo -łącznica L03 L04  oraz drogi dojazdowej DD6+140P (km 0+040 - 0+200). Na odcinku Trasy Głównej (km 8+700 - 8+750), DD_8+430L (km 0+379 - 0+479) oraz DD_7+980P (0+560-0+350), DG-4_8(WD-82) (km 0+825 - 0+650) wykonywano roboty powiązane z odhumusowaniem z transportu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. W ciągu drogi DT7 - km 6+060 - 6+180  oraz DD_8+430L (0+000 - 0+479) ustawiano warstwę stabilizacji.  Na drodze dojazdowej DD_7+980P (km 0+560 - 0+350) oraz DD_8+430L (0+000 - 0+250) zrobiono nasypy ok 1500 m3.  Wykonywano odhumusowanie na bok wraz z profilowaniem i zagęszczeniem na DT (DD_8+430L-DD_9+430L), DD_9+430L (0+000 - 0+250) oraz TG (km 8+900 - 9+000). Kontynuowano prace przy wycince drzew i krzewów.

Roboty na Odcinku 2 nie były prowadzone. Wstawiono oznakowanie pionowe tymczasowe na ul. Nowowiczlińska-Lipowa.
Przygotowywano plac pod otaczarnie w Chwaszczynie.

Branża mostowa - brak robót wykonywanych w raportowanym okresie.
Branża sanitarna - brak robót wykonywanych w raportowanym okresie.
Branża elektroenergetyczna - brak robót wykonywanych w raportowanym okresie.

Branża teletechniczna - prowadzono prace przy usunięciu kolizji  - układanie kabla, przełączenie kolizji, robienie przewiertów km 3+700, 5+200, 5+300 oraz 12+700.

Branża Konstrukcyjno-Budowlana  - W raportowanym okresie prowadzono prace na Odcinku 1 przy rozbiórce obiektów mieszkalnych, murowanych oraz obiektów gospodarczych drewnianych .

 
 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl