Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 26

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA. Przygotowywano stanowisko do uwag IK i KP dla odcinka 1

Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA oraz monitowanie ws uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej – przesłanie rysunków komór do ZDiZ. Prowadzono prace związane z KNA. Procedowanie ZUPD na dodatkowe opracowania. Przygotowanie nowej rewizji projektu komór ciepłowniczych do złożenia do IK po uwagach.

Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 wysłano do weryfikacji wszystkie tomy dot. oświetlenia oraz przesłano do weryfikacji wnioski o warunki przyłączenia SZR.  Na odcinku 2 wysłano do weryfikacji wszystkie tomy dot. oświetlenia oraz przygotowywano zestawienie warunków przyłączenia.

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA

Branża geotechniczna  -  prowadzenie prac nad PW

Branża architektoniczna  - Przygotowywano stanowisko ws. otrzymanych uwag od IK dla tomu VIII/1

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa przygotowanie stanowiska Projektanta odnośnie uwag od Zamawiającego oraz Inżyniera do Projektu Wykonawczego tom IX/2 Szata roślinna.

 

OPIS WYKONYWANYCH ROBÓT

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty - prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu ( w okolicach Szemuda (ul.Klonowa),  MOP Kamień,  ul.Kwiatowa (Kamień), ul.Stefanowskiego (Koleczkowo), ul.Zacisze (Bojano), ul. Nr 151016G (Dobrzewino), ul.Dworskiej (Dobrzewino). Trwały prace przy odhumusowaniu terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo.

Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej oraz Trasie Głównej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - trwało betonowanie fundamentu P2 i P3

WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud)   – trwało betonowanie korpusu P1 oraz zbrojenie i  deskowanie poprzecznicy P2

PZGd -73 (2+190) (ul.Długa, Kamień)      – trwało betonowanie skrzydła M2

ES-77(km 5+080) (ul.Kwiatowa, Kamień)   - trwało betonowanie filarów P2L oraz zbrojenie i  szalowanie korpusów P1 P4

WD-78 ( km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) – trwało betonowanie skrzydła P3.1

MS-81 (7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) – trwało betonowanie fundamentu P2P, zbrojenie fundamentu P2L, zbrojenie słupów P2P oraz fundamentu P3P , Betonowanie fundamentu P3P oraz P4P; wbijano pale na podporze P1, wbudowywano chudy beton P1 oraz trwało zbrojenie fundamentu P1P.

WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul.Andersa)   –  trwało szalowanie i zbrojenie skrzydła P3.2

W zakresie przejścia ekologicznego PZŁ-59 wykonywano montaż przepustu;

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – wykonano Wykop docelowy podpora P2 oraz trwało zbrojenie fundamentu P3

WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – wbudowywano beton podkładowy podpora P3

WD-100 (km 4+173) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydeł P1; betonowanie skrzydła P1.1; szalowanie ustroju nośnego

WD-101 (km 4+500) – trwało szalowanie skrzydeł P1 oraz szalowanie i zbrojenie filara P2

WS-102 (km 320+425) –  trwało przygotowanie platformy pod pale P1 ZRP

WD-103 (km 320+671) – trwało szalowanie korpusu P4

WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało szalowanie skrzydła  P3 ZRP

WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało rozszalunek korpus P1

WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało szalowanie i zbrojenie korpus P1

Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy,

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach wodociągowych oraz zbiornikach retencyjnych – ul.Kwiatowa, Kamień; ul.Słowackiego, Kamień; w okolicach ul.Polnej, Koleczkowo; ul.Wołoszyna, Bojano, ul.Obrońców Szemuda, Szemud. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  przy ul. Chwaszczyńskiej, ul. Nowowiczlińskiej, ul. Oliwkowej, ul. Sojowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4 ( ul. Chwaszczyńska-Górnicza, rejon obwodnicy, rejon Polifarbu). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (rejon obwodnicy) oraz sieci gazowej niskiego i średni ego ciśnienia ( ul.Gdyńska, ul.Złota, ul.Szmaragdowa, ul.Gdyńska-Telewizyjna, ul. Polna; km 0+630 TK)

 

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwało układanie kabli na kolizjach 9, 10, 57, 58, 59, 61, 62nn. Montaż ZK-SN na kolizjach 9 i 12SN, Montaż 3ST. Wykonano przepięcie kolizji 66SN oraz obwieszenie by-pass sieci trakcyjnej pod WS-104

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała budowa kanalizacji ORANGE, NETIA, POLKOMTEL, LIMES na ulicy Krzemowej Branża melioracyjna -  na odcinku 1 trwały pracy przy wykonaniu rowu przy cieku Struga Chwaszczyńska oraz  wykonano część przepustu pod Trasą Główną (przy ul.Bożańskiej)

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack)

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl