Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 27

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA. Przygotowywano stanowisko do uwag IK i KP dla odcinka 1

Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA oraz monitowanie ws uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Odbyło się spotkanie ws omówienia uwag do pisma w GPK Szemud. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej – przesłanie poprawionego projektu do ZDiZ. Prowadzono prace związane z KNA. Procedowanie ZUPD na dodatkowe opracowania. Uzupełnienie projektu KS dla PEWiK o wymagania materiałowe.

Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 prowadzono prace na SZR. Procedowanie zatwierdzenia warunków przyłączeniowych przez inżyniera i zamawiającego. Na odcinku 2 wysłano do weryfikacji wszystkie tomy dot. oświetlenia oraz prowadzono prace na SZR.

Branża teletechniczna –prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA

Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP

Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzenie prac nad KNA.

 

OPIS WYKONYWANYCH ROBÓT

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty - prace ziemne polegajace na wykonywaniu nasypów, wykopów, warstwy mrozoochronnej oraz wymianie gruntu (w okolicach Szemuda (ul. Klonowa), ul. Myśliwska, ul. Długa,  MOP Kamień, ul Agrestowa, ul. Kwiatowa (Kamień) ul. Bożańska, ul. Jeziorna ul. Rolnicza, ul. Wołoszyna, ul. Rzemieślnicza ul. Chłopska. Trwały prace przy wykonywaniu nasypów i wykopów terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej oraz Trasie Głównej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - trwało zbrojenie korpusu P1

WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud)   – trwało zbrojenie skrzydeł P3.1 i P3.2 oraz betonowanie poprzecznicy P2

PZGd -73 (2+190) (ul. Długa, Kamień)      – trwało zbrojenie i deskowanie muru M2 oraz betonowanie muru M2

ES-77(km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało zbrojenie i deskowanie korpusów P1 i P4, betonowanie oczepu filarów P3P oraz betonowanie ścianki zaplecznej P4L

WD-78 ( km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) – trwało zbrojenie i deskowanie skrzydeł P1.1 i P1.2

MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie fundamentów P1P, P2L, P3L, P4P, P4L, betonowanie fundamentów P2L i P4P oraz zbrojenie słupów P2P i P3P

WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwało zbrojenie i szalowanie ściany bocznej P3.2 oraz betonowanie ściany bocznej P3.2

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – trwało zbrojenie fundamentu P3, betonowanie fundamentu P3L, wykop P2L oraz wykonano beton podkładowy P2L

WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało zbrojenie fundamentu P2 oraz wykonano pale na podporze P1.

WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie fundamentu P3

WD-100 (km 4+173) – trwało szalowanie ustroju nośnego

WD-101 (km 4+500) – trwało szalowanie i beton – filar P3

WD-103 (km 320+671) – trwało szalowanie korpusu P4

WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało szalowanie skrzydła  P3 ZRP i ZRL

WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P2 ZRP

Obiekty WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach wodociągowych oraz zbiornikach retencyjnych – ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza, ul. Bożańska, u. Stefanowskiego,  ul. Zacisze, ul. Zamczysko. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  przy ul. Chwaszczyńskiej, ul. Nowowiczlińskiej oraz w rejonie Tesco. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4 ( ul. Chwaszczyńska-Górnicza, rejon obwodnicy, rejon Polifarbu). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (rejon obwodnicy) oraz sieci gazowej niskiego i średni ego ciśnienia ( ul. Gdyńska, ul. Złota, ul. Szmaragdowa, ul.Nowa Rdestowa (km 0+511), ul. Polna; km 0+630 TK)

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwało układanie kabli na kolizjach SN 36, 39, SN 23, 33, 24 i nn 58, 59, 61, 62 oraz budowa fundamentów trakcyjnych na ul. Krzemowej

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała budowa kanalizacji ORANGE i NETIA na ulicy Chwaszczyńskiej w okolicy POLIFARBU

Branża melioracyjna -  na odcinku 1 trwały pracy przy wykonaniu rowu przy cieku Struga Chwaszczyńska oraz  wykonano część przepustu pod Trasą Główną i drogą serwisową (przy ul.Bożańskiej)

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack)

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl