Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 28

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA. Ustosunkowano się do uwag IK do PW branży drogowej dla odcinka 2

Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA oraz monitowanie ws uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2 uzyskano uzgodnienie projektu wykonawczego likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej zakres ZDiZ. Procedowanie ZUPD na dodatkowe opracowania.

Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 procedowano zatwierdzenia warunków przyłączeniowych przez Inżyniera i Zamawiającego, wstępne prace nad SZR oraz wprowadzano uwagi Zamawiającego do Tomu IV/2a Oświetlenie GDDKiA.Na odcinku 2 wysłano do weryfikacji wszystkie tomy dot. oświetlenia oraz prowadzono prace na SZR.

Branża teletechniczna –prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA

Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP

Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - opracowywano badania po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzenie prac nad KNA.

 

OPIS WYKONYWANYCH ROBÓT

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne polegające na wykonywaniu nasypów, wykopów, warstwy mrozoochronnej oraz wymianie gruntu (w okolicach Szemuda (ul. Klonowa, ul. Obrońców Szemuda), ul. Długa,  MOP Kamień, ul. Kwiatowa (Kamień) ul. Bożańska, ul. Jeziorna ul. Rolnicza, ul. Wołoszyna, ul. Rzemieślnicza ul. Chłopska. Trwały prace przy wykonywaniu nasypów i wykopów terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej oraz Trasie Głównej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud) - trwało szalowanie korpusu P1, zbrojenie filarów

WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud)   – trwało betonowanie skrzydeł P3.2

PZGd -73 (2+190) (ul. Długa, Kamień)      – trwało zbrojenie deskowanie muru podpory P3 oraz betonowanie muru M2 p1

ES-77(km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało zbrojenie i deskowanie korpusów P1L  wraz z betonowaniem; betonowanie oczepu filarów P3P; betonowanie ścianki zaplecznej P4L

MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało betonowanie fundamentu P2L, zbrojenie fundamentu P3L, betonowanie fundamentu P4P, zbrojenie fundamentu P1P, zbrojenie filarów P3P oraz betonowanie filarów P2P

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – trwało wbudowywanie betonu podkładowego P2P; betonowanie fundamentu P3L; Wykop P2P

WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało zbrojenie fundamentu P2L oraz wykonanie wykopu P1

WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie wraz z betonowaniem fundamentu P3

WD-100 (km 4+173) – trwał montaż zbrojenia ustroju nośnego; szalowanie skrzydeł P3

WD-101 (km 4+500) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydła P1.1 oraz montaż konstrukcji stalowej

WS-102 (km 320+425) –  trwało palowanie P1 ZRP oraz wykonano wykop pod fundament P1 ZRP

WD-103 (km 320+671) – trwało betonowanie korpusu P4

WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało betonowanie skrzydła  P1 ZRP, P3 ZRP; wykonano ściankę szczelną P2 ZRL

WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P2 ZRP

WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało betonowanie korpusu P1

Obiekt WD-93-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach wodociągowych oraz zbiornikach retencyjnych – ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza, ul. Bożańska, u. Stefanowskiego,  ul. Zacisze, ul. Zamczysko. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  przy ul. Chwaszczyńskiej, ul. Nowowiczlińskiej oraz w rejonie Tesco. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4 ( ul. Chwaszczyńska, rejon obwodnicy, rejon Polifarbu, ul.Oliwkowa). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (w.Chwaszczyno, ul.Nowa Rdestowa, łącznik przy ul. Krzemowej) oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia ( ul. Gdyńska, ul. Złota, ul. Szmaragdowa, ul.Nowa Rdestowa (km 0+511), ul. Polna; km 0+630 TK oraz w okolicach ul.Anyżowej)

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwała przebudowa kolizji 58nn, 59nn, 62nn oraz budowa fundamentów trakcyjnych na ul. Krzemowej

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała budowa kanalizacji ORANGE i NETIA na ulicy Chwaszczyńskiej w okolicy POLIFARBU

Branża melioracyjna -  na odcinku 1 trwały pracy przy wykonaniu poprawek na przepuście melioracyjnym w km 13+900 oraz wykonywano umocnienie rowu  km 13+000

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack)

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl