Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 29

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA oraz monitowanie ws uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2 przygotowywano nową rewizji projektu wykonawczego likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej zakres ZDiZ do zatwierdzenia przez IK; kontynuowano prace nad KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na obu odcinkach procedowano zatwierdzenia warunków przyłączeniowych przez Inżyniera i Zamawiającego, wstępne prace nad SZR.
Branża teletechniczna –prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna - opracowywano badania po odblokowaniu egzekucyjnym działek.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzenie prac nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne polegające na wykonywaniu nasypów, wykopów, warstwy mrozoochronnej oraz wymianie gruntu (w okolicach Szemuda (ul. Klonowa, ul. Obrońców Szemuda), ul. Długa,  MOP Kamień, ul. Kwiatowa (Kamień) ul. Bożańska, ul. Jeziorna ul. Rolnicza, ul. Wołoszyna, ul. Rzemieślnicza ul. Chłopska. Trwały prace przy wykonywaniu nasypów i wykopów terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej oraz Trasie Głównej. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

PZGd -73 (2+190) (ul. Długa, Kamień)      – trwało betonowanie muru M1 podpory P3
WD-78 ( km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) – trwało betonowanie skrzydła P1
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie fundamentu P1P, wykonano próbne obciążenie statyczne pali P1L; wykonano zbrojenie filarów P3P oraz zabetonowano fundamenty P3L.
WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwało betonowanie ścianki bocznej P3.2

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – wykonano zbrojnie fundamentu P2L, P2P; zbrojenie wraz z betonowaniem fundamentu P3P; skucie głowic pali P2P
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało zbrojenie fundamentu P2L oraz wbudowywano beton podkładowy P1
WD-100 (km 4+173) – trwał montaż zbrojenia ustroju nośnego; szalowanie skrzydeł P3; betonowanie skrzydła P3.1
WD-101 (km 4+500) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydła P1.1 oraz spawanie konstrukcji stalowej na podporach
WS-102 (km 320+425) –  wykonano wykop pod fundament P2 ZRP
WD-103 (km 320+671) – trwało szalowanie skrzydeł P1
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało wykonanie ścianki szczelnej P2 ZRP oraz szalowanie skrzydeł P3 ZRL
WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie oraz betonowanie korpusu P2 ZRP
WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P3
Obiekt WD-93-94 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach wodociągowych oraz zbiornikach retencyjnych – ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza, ul. Bożańska, u. Stefanowskiego,  ul. Zacisze, ul. Zamczysko.
Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  przy ul. Chwaszczyńskiej, ul. Nowowiczlińskiej oraz w rejonie Tesco. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4 ( ul. Chwaszczyńska, rejon obwodnicy, rejon Polifarbu, ul.Oliwkowa). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (w.Chwaszczyno, ul.Nowa Rdestowa, łącznik przy ul. Krzemowej) oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia ( ul. Gdyńska, ul. Złota, ul. Szmaragdowa, ul.Nowa Rdestowa (km 0+511), ul. Polna; km 0+630 TK oraz w okolicach ul.Anyżowej)

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwały przepięcia kolizji 2ST,  3ST, 8-10SN; NN: 6,7,9,10,11,12,13,17,18,19,21. Układano kable na kolizjach 63,64,65SN; wykonano wykop pod kable 42SN, 43SN, 55SN

 Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała budowa sieci ORANGE i NETIA na ul. Chwaszczyńskiej do ZOT

Branża melioracyjna -  na odcinku 1 wykonywano umocnienie rowu  km 13+000

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na odcinku 2 (przy. W.Wielki Kack)
Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl