Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 40

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. oraz prace związane z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 przekazano projekt Hydroforni w Kamieniu do uzgodnienia przez GDDKiA. Na obu odcinkach przygotowywano odpowiedzi na KNA. Na odcinku 2 trwa przygotowanie zmian kanalizacji deszczowej z uwagi na projkety gruntów zbrojonych przy obiektach WS-102, WS-104 i WS-105.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 pzrekazano PW TOM IV_2a do zetwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego ; na odcinku 2 wystąpiono o warunki przyłaczeniowe dla SO-VIII/4
Branża teletechniczna – na obu odcinkach trwają prace nad KNA
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - przygotowywano projekt wykonawczy nasadzeń dla odcinka 1 i 2.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów; ułożenie warstwy mrozoochronnej; podbudowy zasadniczej; WUP oraz warstwy mrozoochronnej. Wykonano przepust na DD 7+030L (0+167) oraz w km 7
- MOP (po stronie prawej prowadzone prace ziemne polegającena wykonaniu wykopu; po stronie lewej - wykonywano wymianę gruntu)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów)

Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno (wykonano 2 przepustu DN 1000)
- w. Gdynia Wielki Kack (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów)
- Trasa Chwaszczyńska (prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu wykopów oraz wymianie gruntu)
- ZOT ( wykonano nasyp w ciągu ZRP(0+400 - 0+500)
- ul.Nowa Rdestowa - wykonanie nasypu w km 2+400 -2+600 )wysokośc skrzyżowania Rdestowa-Krzemowa)

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– trwało betonowanie skrzydła P1.2
PZGd -73 (2+190) (ul. Długa, Kamień)  – trwało zbrojenie murów M3
WD-75 (3+411) (ul. Pod Lasem, Kamień) – trwało wbijanie ścianek szczelnych oraz wymiana gruntu
ES-77(km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało betonowanie skrzydła
WD-78 ( km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) – trwało zbrojenie ustroju nośnego
WD-80 (km 7+513) (ul. Jeziorna, Koleczkowo) – trwało badania dynamiczne pali P1; wbijanie pali P1; wbijanie pali P2; badania statyczne pali P1
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie deskowanie oczepu P4L; zasypka przyczółka P1; izolacja cienka fundamentu; betonowanie oczepu P4P;zbrojenie deskowanie korpusu P5P; betonowanie korpusu P5P; betonowanie ciosów podłożyskowych P1 P2 P3
WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwało wykonanie drenażu za przyczółkiem P1 P3; zabezpieczenie izolacji korpusu P1 P3; zbrojenie ustroju nośnego
PP-84 (km 10+249) – trwało zbrojenie ścian ustroju nośnego JP

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-92 (Tr.K km 0+834) – trwało Wykonanie docelowego wykopu P1, P2; wykonanie betonu podkładowego P1, P2
WD-93 (Tr.K km 1+285) – trwał wykop pod platformę P1
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało betonowanie przyczółka P2P; zbrojenie przyczółka P1P; zbrojenie szalowanie skrzydła P2L
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało betonowanie fundamentu P2; zbrojenie szalowanie skrzydła P3L; zbrojenie szalowanie skrzydła P3P
KD-99 (km 3+716) – trwało szalowanie zbrojenie korpus P4 oraz montaż zbrojenia fundamentu P1
WD-100 (km 4+173) – trwało zbrojenie kap chodnikowych na ustroju; zasypka P3; chudy beton pod płytę przejściową; montaż zbrjenia płyty przejściowej
WD-101 (km 4+500) – trwała zasypka przyczółka P1 i P4; wykonanie izolacji pod kapą chodnikową
WS-102 (km 320+425) –  trwało szalowanie zbrojenie skrzydła P2 ZRP; betonowanie skrzydła P2 ZRP
WD-103 (km 320+671) – trwało spawanie konstrukcji nośnej
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwała zasypka P1 P3 ZRP; zbrojenie ustroju nośnego ZRL ZRP
WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało zbrojenie ustroju nośnego ZRP
WD-106 (km 321+127 ZOT) – trwało wykonanie izolacji korpusu P3

Obiekty WD-92-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy sieci gazowej wysokiego ciśnienia PG-1 i PG-2 (ul. Zamczysko), prace związane z kanalizacją deszczową S5A (MOP Kamień), prace przy sieci wodociągowej PW-2 (ul. Myśliwska), PW-12 (ul. Rzemieślnicza), montaż pierścieni odciążających i pokryw odciążających.
Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  PW-15 w rejonie Tesco i ul. Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-3 i PSC-4 (ul. Chwaszczyńska, rejon komory K616, K619 oraz rejon WS-100). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (ul. Chwaszczyńska, ul. Krzemowa, ul. Chwaszyńska rejon zjazdu z ZOT, ul. Nowa Rdestowa), sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia (ul. Chwaszczyńska) oraz kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WS-102)
Branża elektroenergetyczna – na odcinku 2 trwał montaż słupów trakcyjnych  na pętli Kacze Buki oraz wykonanie wykopów pod kable trakcyjne na ul.Rdestowej.

Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji od Quiza do ZOT polegająca na budowie kanalizacji ORANGE, NETIA, POLKOMTEL
Branża melioracyjna -  wykonywano przepust w ciągu ul.Nowa Rdestowa oraz w km 7
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano rozbiórkę komisu na odcinku 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl