Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

02/11/2021 r.

Tydzień 41

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. oraz prace związane z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 przekazano projekt Hydroforni w Kamieniu do uzgodnienia przez GDDKiA. Na obu odcinkach przygotowywano
odpowiedzi na KNA. Na odcinku 2 trwa przygotowanie zmian kanalizacji deszczowej z uwagi na projkety gruntów zbrojonych przy obiektach WS-102, WS-104 i WS-105.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 pzrekazano PW TOM IV_2a do zetwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego ; na odcinku 2 wystąpiono o warunki przyłaczeniowe dla SO-VIII/4
Branża teletechniczna – na obu odcinkach trwają prace nad KNA
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - przygotowywano projekt wykonawczy nasadzeń dla odcinka 1 i 2.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów; ułożenie warstwy mrozoochronnej; podbudowy zasadniczej oraz pomocniczej; WUP oraz warstwy mrozoochronnej.
- MOP (po stronie lewej prowadzone prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu oraz wykonywano wymianę gruntu)
- w.Koleczkowo ( na łącznicy L1 i L2 wbudowywano wartswe mrozoochronną)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów, na drodze DD_11+030P(km 0+325) wykonano przepust

Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno (prace ziemne na łącznicy L5 oraz L6)
- w. Gdynia Wielki Kack (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów; wbudowywano wartswe ulepszonego podłoża)
- Trasa Chwaszczyńska (prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu w km 1+200-1+300)
- ZOT ( wykonano nasyp w ciągu ZRP(0+400 - 0+500) oraz wbudowywano WUP)
- ul.Nowa Rdestowa - wykonanie nasypu w km 2+400 -2+600 )wysokośc skrzyżowania Rdestowa-Krzemowa)

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– trwało zbrojenie deskowanie poprzecznic P1 P3
WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud) - zbrojenie ustroju nośnego
PZGd -73 (2+190) (ul. Długa, Kamień)  – trwało zbrojenie murów M3
WD-75 (3+411) (ul. Pod Lasem, Kamień) – trwało zbrojenie fundamentu oraz wymiana gruntu
ES-77 (km 5+080) (ul. Kwiatowa, Kamień)   – trwało zbrojenie oraz deskowanie skrzydła, poprzecznic
WD-80 (km 7+513) (ul. Jeziorna, Koleczkowo) – trwało wbijanie pali P2 oraz badania statyczne pali P1 P2
MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwała zasypka fundamentu P1; izolacja korpusu P1; zbrojenie deskowanie poprzecznic P1 P2 P3; zbrojenie, deskowanie,
betonowanie oczepu P4L; betonowanie korpusu P5P
WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwało zbrojenie oraz deskowanie ustroju; drenaż raz zasypka za przyczółkiem P1 P3
PP-84 (km 10+249) – trwało zbrojenie deskowanie ścian i stropu JP oraz zbrojenie deskowanie ścian JL

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
WD-92 (Tr.K km 0+834) – wykonano wykop docelowy podpora P5;  trwało zbrojenie szalowanie fundamentu P1 P2
WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało szalowanie, zbrojenie skrzydła P2L oraz szalowanie i zbrojenie korpusu P1P
WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie filarów P2, zbrojenie szalowanie skrzydła P3L, betonowanie skrzydła P3P
KD-99 (km 3+716) – trwał montaż zbrojenia korpusu P1, montaż zbrojenia fundamentu P2
WD-100 (km 4+173) – trwało betonowanie kap chodnikowych na ustroju; zasypka podpory P1; betonowanie płyty przejściowej P3
WD-101 (km 4+500) – trwała zasypka przyczółka P1 i P4
WD-103 (km 320+671) – trwało spawanie konstrukcji nośnej
WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwała zasypka P1 P3 ZRP; zbrojenie ustroju nośnego  ZRP
WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało zbrojenie ustroju nośnego ZRP
Obiekty WD-92-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową S5A (MOP Kamień), prace przy sieci wodociągowej PW-2 (ul. Myśliwska), PW-12 (ul. Rzemieślnicza),
montaż pierścieni odciążających i pokryw odciążających.
Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  PW-15 w rejonie Tesco i ul. Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-3 i PSC-4
(ul. Chwaszczyńska, rejon komory K616, K619 oraz rejon WS-100). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (ul. Chwaszczyńska,
ul. Krzemowa, ul. Chwaszyńska rejon zjazdu z ZOT, ul. Nowa Rdestowa), sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia (ul. Chwaszczyńska) oraz
kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WS-102)
Branża elektroenergetyczna – na odcinku 2 trwał montaż słupów trakcyjnych  na pętli Kacze Buki oraz wykonanie wykopów pod kable trakcyjne na ul.Rdestowej.

Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji od Quiza do ZOT polegająca na budowie kanalizacji ORANGE, NETIA, POLKOMTEL
Branża melioracyjna -  wykonywano przepust w ciągu ul.Nowa Rdestowa oraz w km 7
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano rozbiórkę komisu na odcinku 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl