Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 44

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2; trwała analiza uwag do Projektu Organizacji Ruchu oraz prace związane z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na obu odcinkach przygotowywano odpowiedzi na KNA.
Dodatkowo, na odcinku 2 trwało opracowywanie operatu wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 trwała analiza oraz wprowadzanie uwag Zamawiającego oraz IK do Tomów IV/3. Na odcinku 2 oczekiwano na zatwierdzenie Tomu IV/2b
Oświetlenie drogowe ZDiZ; oczekiwano na opinie dot. rezerwowania oświetlenia (Tom IV/2a Oświetlenie drogowe GDDKiA)
Branża teletechniczna – oczekiwano na zatwierdzenie projektu kanału technologicznego
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad KNA.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - oczekiwano na zatwierdzenie projektu szaty roślinnej na odc. 1 i 2

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów oraz wykopów; ułożenie warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej; wykonano wymianę gruntu oraz wbudowywano
warstwę ulepszonego podłoża, warstwę AC; w km 4+300 wbudowywano kolumny FSS)
- MOP (po stronie lewej prowadzone prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu oraz wykonywano wymianę gruntu)
- w.Koleczkowo ( na łącznicy L1 i L2 wykonywano podbudowę pomocniczą)
- Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne ( na drodze DD_0+280P wbudowywano warstwę mrozoochronną)

Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno (prace ziemne na łącznicy L5 oraz L6)
- w. Gdynia Wielki Kack (prace ziemne polegające na wykonaniu nasypów; wbudowywano  warstwę mrozoochronną, podbudowę betonową C5/6)
- Trasa Chwaszczyńska (prowadzono prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu w km 1+200; w km 3 oraz 1+700 wykonano nasyp)
- ul.Nowa Rdestowa - wykonanie wykopu w km 2
- Trasa Kielnieńska (wykonano wykop w km 0+400-0+500)
- ZOT ( w km 0+000 -0+350 ZRP wbudowywano warstwę mrozoochronną)

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

 • WD-70 (km 0+450) (ul. Klonowa, Szemud)– trwał montaż belek prefabrykowanych; trwało zbrojenie skrzydła P3
 • WD-72 (km 1+374) (ul. Myśliwska, Szemud) - trwało zbrojenie ustroju nośnego
 • PZGd -73 (km 2+190) (ul. Długa, Kamień)  – trwało zbrojenie murów M3
 • WD-75 (km 3+411) (ul. Pod Lasem, Kamień) – trwało betonowanie fundamentu P3
 • WD-78 (km 6+148) (ul. Wczasowa, Koleczkowo) - trwało przygotowanie do izolacji MMA
 • WD-80 (km 7+513) (ul. Jeziorna, Koleczkowo) – trwały badania statyczne pali P2; wbudowywano beton podkładowy P1, P2
 • MS-81 (7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwała zasypka P1 oraz P5; betonowanie poprzecznicy P1P; zbrojenie szalowanie betonowanie poprzecznicy
 • P2P, P1L, P4P; zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych P5
 • WD-82 (km 8+412) (węzeł Koleczkowo – ul. Andersa)   –  trwała zasypka przyczółka P1 P3
 • PP-84 (km 10+249) – trwało zbrojenie deskowanie ścian i stropu JL

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

 • PZDs-90 (S6 km 13+688) - wbijano ścianki szczelne P1 P2
 • WD-92 (Tr.K km 0+834) – wykonano wykop podpora P4 P5; trwało zbrojenie fundamentu P1, P2; wykonano wykop fundamentu P4; wbudowywano chudy beton P4;
 • trwało zbrojenie i szalowanie fundamentu P5
 • WD-93 (Tr.K km 1+287) - trwało wbijanie pali P1; zbrojenie i szalowanie filarów P2P
 • WD-94 (Tr.K km 1+427) – trwało zbrojenie i szalowanie skrzydeł P1.1. i P2.2; betonowanie skrzydeł P1.1. i P2.2
 • WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało betonowanie filarów P2; zbrojenie korpusu P1
 • KD-99 (km 3+716) – trwał montaż zbrojenia korpusu P1, zasypka fundamentu P1 P2
 • WD-100 (km 4+173) – trwało betonowanie dylatacji P1 P3
 • WD-101 (km 4+500) – trwała izolacja pod kapą chodnikową; zasypka P1 P4; montaż dylatacji P1 P4
 • WD-103 (km 320+671 ZOT) - trwało szalowanie ustroju P1 P3
 • WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało betonowanie ustroju ZRP; zbrojenie ustroju nośnego ZRL
 • WS-106 (km 321+127 ZOT) – trwało wykonanie ścianek szczelnych i wykop P2

Obiekty WD-90-95 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową S5A (MOP Kamień), S6 ( km 5+200); prace przy sieci wodociągowej PW-12 oraz PW-11 (ul. Rzemieślnicza), prace przy sieci kanalizacji sanitarnej PKS-2, PKS-3, PKS-5a (Kamień), PKS-7. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową  PW-15 w rejonie Polifarbu. Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej Kacze Buki (ul. Krzemowa). Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (ul. Chwaszczyńska, ul. Krzemowa, ul. Chwaszczyńska rejon zjazdu z ZOT, ul. Nowa Rdestowa), sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-9(ul. Chwaszczyńska, rejon WS-102), PG-5 (ul.Chwaszczyńska) oraz kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul. Chwaszczyńska, rejon Polifarb).
Branża elektroenergetyczna – na odcinku 2 trwał montaż fundamentów trakcyjnych  Usunięto kolizję 20, 22, 25 oraz 32 SN
Branża teletechniczna – na odcinku drugim trwała budowa kanalizacji ORANGE (Rdestowa - ZOT) wraz z porządkowaniem terenu
Branża ogólnobudowlana – kontynuowano rozbiórkę komisu na odcinku 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl