Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 5

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzono prace nad koncepcją tymczasowego podłączenia węzła Chwaszczyno do DK20.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK.  Na odcinku 2 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na zatwierdzenie PW TOM IV/3a oraz IV/3b do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego. Na odcinku 2 przekazano PW TOM IV/3a, IV/3b do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego.
Branża teletechniczna – na obu odcinkach przekazano projekt kanału technologicznego do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - przygotowywano PW Budynek toalet MOP  – branża elektryczna
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - prace ziemne w km 8 - wykonywanie wykopu
- MOP - po stronie lewej trwała wymiana gruntu oraz wykonywano wykop
- drogi dojazdowe, poprzeczne, technologiczne - na drodze DD_3+760L trwała wymiana gruntu
Na odcinku 2:
- w. Chwaszczyno - na W_CH_L7 trwała wymiana gruntu

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
•WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - zbrojenie przyczółka P1
•ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) – trwało zbrojenie deskowanie ustroju nośnego JP
•WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - trwało betonowanie korpusu P2L; zbrojenie deskowanie korpusu P1P
•MS-81 (km 7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie ustroju nośnego
•WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino) - wykonanie testów statycznych
•PP-88 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - trwało zbrojenie deskowanie JP i JL; betonowanie fundamentu JP
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
•PZds-90 (S6 km 13+688) - zbrojenie szalowanie korpusu P2L
•WD-92 (Tr.K km 0+834) – trwało zbrojenie szalowanie skrzydła P1.1
•WD-93 (TR.K km 1+287) - betonowanie fundamentu P1P
•WD-94 (Tr.K km 1+427) - zbrojenie płyty ustroju nośnego JL
•WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – montaż belek prefabrykowanych
•KD-99 (Tr. Ch km 3+716) - szalowanie zbrojenie poprzecznicy P1; betonowanie poprzecznicy P1; szalowanie zbrojenie ustroju nośnego
•WD-102 (km 320+425 ZOT) - ustawianie wież pod szalunek ustroju
•WD-103 (km 320+671 ZOT) - montaż desek gzymsowych
•WS-104 (km 319+724 ZOT) - montaż desek gzymsowych na skrzydłach
•WD-106 (km 321+127 ZOT) – zbrojenie poprzecznic P1,P2,P3
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej
obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 trwały prace nad kanalizacją deszczową S5a (MOP PD). Kontynuowano prace nad siecią wodociągową w rejonie MOP (W2) oraz w km 8+301 (PW-9). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową   PW-15 w rejonie ul.Chwaszczyńskiej/ul.Krzemowej oraz PW-11 (ul.Krzemowa). Prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej (kanał KD-76, KD-21, KD-20, KD-19.1, KD-19) (ul.Chwaszczyńska/ w. Chwaszczyno). Kontynuowano prace  na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Chwaszczyńska) oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-5, PG-9, PG-12.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 wykonywano przewierty pod kable trakcyjne na Nowowiczlińsckiej
Branża teletechniczna - na odcinku 2 trwało przygotowanie pod budowę kanalizacji na skrzyżowaniu Nowowiczlińska i Chwaszczyńska
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl