Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 6

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzono prace nad koncepcją tymczasowego podłączenia węzła Chwaszczyno do DK20. Prowadzenie prac nad KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK.  Analiza możliwości przesunięcia zbiornika ZR-1. Na odcinku 2 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Monitowanie w sprawie wydania PnB na KD w ul. Źródło Marii.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na zatwierdzenie PW TOM IV/3a oraz IV/3b do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego. Na odcinku 2 przekazano PW TOM IV/2a, IV/3a, IV/3b, IV/3c oraz IV/3d  do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego.
Koordynowano rozwiązania projektowe z biurami projektowymi wykonującymi projekty przyłączy dla Energii
Branża teletechniczna – na obu odcinkach trwa oczekiwanie zatwierdzenia projektu kanału technologicznego do zatwierdzenia przez IK oraz Zamawiającego
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - przygotowywano PW Budynek toalet MOP  – branża elektryczna
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym; Przekazano poprawioną SST D-09.01.01.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - prace ziemne w km 5+300 - wykonywanie wykopu
- MOP - po stronie lewej trwała wymiana gruntu oraz wykonywano wykop
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
•ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) – trwało zbrojenie szalowanie ustroju nośnego
•MS-81 (km 7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie ustroju nośnego
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
•WD-102 (km 320+425 ZOT) - szalowanie ustroju nośnego
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską.

Branża sanitarna – na odcinku 2 kontynuowano prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Chwaszczyńska).

Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl