Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Czerwiec 2021

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA oraz przygotowano Projekt Wykonawczy ekranów odbijających i pochłaniających dla odc. 1 i 2. Trwało przygotowywanie materiałów potrzebnych do zatwierdzenia PSOR
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA.
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwały prace nad KNA oraz w zakresie PW hydroforni. Na odcinku 2 prowadzono prace nad KNA oraz dokonano korekty projektu sięgaczy do podłączenia stacji benzynowej. Trwała analiza odwodnienia rejonu przepompowni OPEC.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 2 trwały prace nad dokumentacją projektową: IV/3a, IV/3b oraz IV/3c; opiniowano trasy przyłączy kablowych. Trwa uzgadnianie wizualizacji oświetlenia iluminacyjnego kładki KD-99
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA.
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała analiza zagadnień związanych z drenażem wokół budynku MOP
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace w ciągu Trasy Głównej, MOP L i P, drogach dojazdowych/technologicznych oraz w rejonie w. Koleczkowo. Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, Trasy Chwaszczyńskiej, Trasy Kielnieńskiej, przy ul. Nowa Rdestowa, ZOT oraz drogach dojazdowych.
Branża mostowa - prowadzono prace związane z budową obiektów mostowych - WD-70, WD-72, PZGD-73, WD-75, ES-77,WD-78, WS-80, MS-81, WD-82, PP-84, WS-87 oraz PP-88; na odc.2 -  PZds-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową; kanalizacją sanitarną oraz na sieci wodociągowej. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy usuwaniu kolizji z siecią wodociągową; prowadzono roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwał montaż fundamentów trakcyjnych przy ul. Rdestowej, budowano kable i fundamenty oświetleniowe na w. Gdynia Wielki Kack; kontynuowano montaż fundamentów trakcyjnych na trasie Chwaszczyńska - Nowowiczlińska i Krzemowa.
Branża teletechniczna - na odcinku 2 trwała budowa kanału teletechnicznego; przebudowano kable miedziane NETIA i ORANGE.
Branża melioracyjna - trwały pracy nad odwodnieniem budowy - rów wraz z umocnieniem w km 3+700; umocnienie rowu w km 12+300.
Branża konstrukcyjno-budowlana -  zakończono odtworzenie ściany budynku PKM; kontynuowano prace nad budową ekranów akustycznych.

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 25

Tydzień 24

Tydzień 23

Tydzień 22

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl