Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 26

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Przygotowywano odpowiedzi na uwagi do PW ekranów pochłaniających i dla odc.1 i 2. Przygotowywanie PW ekranów odbijających dla odc.1 i 2. Przygotowywanie materiałów potrzebnych do zatwierdzenia PSOR
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad KNA; na odcinku 2 przygotowywano korekty projektu sięgaczy do podłączenia stacji benzynowej.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 2 trwały prace nad projektami wykonawczymi tom IV/3a, IV/3b oraz IV/3c, IV/6e, IV/6d oraz IV/6c. Trwa uzgadnianie wyglądu iluminacji kładki KD-99.
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA.
Branża melioracyjna  -  prowadzono prace nad KNA.
Branża geotechniczna  - na bieżąco analizowano i odpowiadano na przekazywane pisma oraz ZDP.
Branża architektoniczna  - trwała praca nad zatwierdzeniem STWiORB
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna:     
            0+000 - 0+130    Warstwa mrozoochronna
            0+000 - 0+130    podbudowa pomocnicza
            0+200                 wykop    
            0+300                 nasyp    
            3+800 - 3+860    WUP    
            4+400 - 4+600    Nasyp przeciążeniowy
            7+600 - 7+800    Podbudowa z betonu C5/6
           11+400 - 11+450    nasyp
           12+950 - 13+030    nasyp przeciążeniowy    
           13+650                 nasyp    
          11+500 - 11+710    ściek ślizgowy
- MOP:
           MOP P          wykop    
           MOP L          nasyp    
           D4 MOP P    Podbudowa z betonu C5/6
           D5 MOP P    Podbudowa z betonu C5/6
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
           DG 4-8       Warstwa mrozoochronna
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack:
         W-WK_L6                             nasyp
         W-WK_L7 (0+450-0+647)    Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm
         W RD L2 0+000 - 0+150      Podbudowa z betonu C5/6 gr. 15 cm
         W CH L5                              ściek ślizgowy
         W-WK_L7                            ściek ślizgowy
         ZRP ZOT                             ściek ślizgowy
- w. Chwaszczyno:
     W CH L3 0+000 - 0+400    podbudowa zasadnicza
     W CH L3  0+400 - 0+507    Podbudowa z betonu C5/6
     W CH L5 0+287 - 0+971    Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm
     W CH L2 1+050 - 1+240    Podbudowa z betonu C5/6
- Trasa Chwaszczyńska:
     2+000                 wykop
     2+000 - 2+800    frezowanie
     3+700-3+950 L    Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm
     0+900 - 1+200    wykop
     1+300 - 1+420    Podbudowa z betonu C5/6 gr. 15 cm
     1+420 - 1+660    Warstwa mrozoochronna
     3+700 - 3+820    ściek ślizgowy
- Trasa Kielnieńska:
     1+560 - 1+720    podbudowa zasadnicza
     1+560 - 1+716    ściek ślizgowy
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
     Rdestowa-Krzemowa      Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
     Rdestowa-Krzemowa      WM C1,5/2,0 gr. 30 cm
     Rdestowa-Krzemowa      WM C1,5/2,0 gr. 36 cm
     Rdestowa-Krzemowa     Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm
     RD L2                             Podbudowa z betonu C5/6 gr. 15 cm
     DL 06 Lipowa                 Wykop
     DL 06 Lipowa                 Nasyp
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - zbrojenie płyt przejściowych; betonowanie płyt przejściowych
• WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud) - betonowanie kap chodnikowych; zasypki
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - zbrojenie ustroju nośnego; Betonowanie ustroju nośnego
• ES-77 (km 5+050) (ul.Kwiatowa, Kamień) - Izolacja MMA JL pod kapy; Zasypki
• WD-78 (km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) - zbrojenie płyt przejściowych; betonowanie płyt przejściowych
• WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - betonowanie ustroju nośnego JL; zasypki; chudy beton pod płyty przejściowe P2
• MS-81 (km 7+792) (ok.ul.Jeziornej, Koleczkowo) - Zbrojenie kap JL;
• PP-84 (km 10+249) (km ok. ul.Wołoszyna, Bojano)- zbrojenie płyt przejściowych;
• WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino) - zbrojenie korpusu P2P; Betonowanie korpusu P2P
• PP-88 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - Zasypki
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - Zasypki
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch.) - Filar P2/2 betonowanie; Poprzecznica P1 zbrojenie + deskowanie;  P3 ciosy podłożyskowe
• WD-92 (km 0+144 Tr.K.) - Szalowanie i zbrojenie ustroju; Zbrojenie + deskowanie fundamentu MOP5
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P; Zbrojenie i szalowanie ustroju JP
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - zasypka powyżej drenażu; montaż dylatacji modułowych; betonowanie podwalin P1P P2L
• WD-95 (km 0+747 TR. Ch.) - zasypka powyżej drenażu;
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - Zasypki
• WD-100 (km 4_173 Tr.Ch.) -  umocnienie stożków
• WD-101 (km 4+500 Tr.Ch.) - umocnienie stożków
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - Montaż zbrojenia na skrzydłach; Betonowanie kap na skrzydłach
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - Układanie asfaltu lanego ZRP; Układanie asfaltu lanego ZRP
• WD-106 (km 321+127 ZOT) - betonowanie kap chodnikowych
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską

Branża sanitarna – na odcinku 1 trwały prace w rejonie MOP (KD oraz kanalizacja sanitarna). Dodatkowo trwały prace nad kanalizacją deszczową w km 0+390 (KS-1a), km 1+400 (KD-2b) oraz w km 3+400 (KD-4b), 5+600 (KD-6a). Kontynuowano prace nad wykonywaniem wpustów i przykanalików, montaż pierścieni odciążających i pokryw. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad siecią kanalizacji deszczowej kanał KD-55 (ZOT, rejon WS-104), kanał KD-76 (ul. Chwaszczyńska), KD-80 oraz KD-81 ( w rejonie ul.Żródlo Marii) oraz KD-29 (ul.Chwaszczyńska), KD-91 (ul.Polna) oraz w ciągu ul.Chwaszczyńskiej (KD-11.1, KD-22, KD-26); prowadzono prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Rdestowa oraz ul.Krzemowa). Kontynuowano prace na sieci wodociągowej W-1 (ul.Nowowiczlińska), PW-15 (ul.Chwaszczyńska oraz ZOT). Prowadzono roboty na sieci gazowej ( ul.Chwaszczyńska oraz ul.Zródło Marii). Wznowiono prace na sieci ciepłowniczej PSC-4a (rejon Polifarb).
Branża elektroenergetyczna - trwała budowa kabli oświetleniowych na w. Koleczkowo oraz na w. Chwaszczyno
Branża melioracyjna - wykonywano drenaż w rejonie MOP oraz w km 3+900 -4+300. Trwało umocnienie rowu w km 3+300
Branża ogólnobudowlana - na odcinku 1 trwały prace nad wykonaniem i zasypek fundamentów dla budynku MOP L
Ekrany - na odcinku 1 i 2  trwał montaż słupów wraz z wykonaniem głowicy oraz fundamenty dla ekranów 13P, 30P, 31P, 25P

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl