Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Wrzesień 2021

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA oraz przygotowano Projekt Wykonawczy ekranów odbijających i pochłaniających dla odc. 1 i 2. Trwało przygotowywanie PW ekranów odbijających dla odc.1 i 2.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA.
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwały prace nad KNA oraz w zakresie PW hydroforni. Na odcinku 2 prowadzono prace nad KNA oraz trwa uzgodnienie projektu sięgaczy do podłączenia stacji benzynowej.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 2 trwały prace nad dokumentacją projektową: Tom IV/2e , IV/6E,  IV/6D , IV/3a, IV/3b,IV/3c oraz IV/3d , IV/6A, IV/6C IV/6E.
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - praca nad rewizja PW VIII/2 Budynek MOP
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace w ciągu Trasy Głównej, MOP L i P, drogach dojazdowych/technologicznych oraz w rejonie w. Koleczkowo. Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, Trasy Chwaszczyńskiej, Trasy Kielnieńskiej, przy ul. Nowa Rdestowa, ZOT oraz drogach dojazdowych.
Branża mostowa - prowadzono prace związane z budową obiektów mostowych - WD-70, WD-72, PZGD-73, WD-75, ES-77,WD-78, WS-80, MS-81, WD-82, PP-84, WS-87 oraz PP-88.Na odc.2 -  PZds-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową; kanalizacją sanitarną oraz na sieci wodociągowej. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy usuwaniu kolizji z siecią wodociągową; prowadzono roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 1 trwał montaż przepustów oświetleniowych w rejonie MOP; montaż kabli zasilajacych oświetlenie na w. Koleczkowo; trwała budowa przyłączy elektroenergetycznych; na odcinku 2 kontynuowano prace nad budową zasilania w. Gdynia Wielki Kack i na w. Chwaszczyno; budowa sieci trakcyjnej na ul.Krzemowej;trwała przebudowa trakcji trolejbusowej; na ul.Krzemowej montowano instalację oswietleniowe i kable oświetleniowe.
Branża teletechniczna - na obu odcinkach trwała budowa kanału teletechnicznego
Branża architektoniczna -  trwała budowa budynków MOP (MOP PN i MOP PD); kontynuowano prace nad budowa ekranów akustycznych
SOR - kontynuowano montaż barier na Trasie Głównej i W.Gdynia Wielki Kack
Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 39

Tydzień 38

Tydzień 37

Tydzień 36

Tydzień 35

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl