Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 02-2019

Prace projektowe i Roboty drogowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (przekroje przepustów, uszczegóławianie projektów z etapu PB).
 • Opracowywano i przekazano do Inżyniera i Zamawiającego poprawioną wersję zapewnienia funkcjonalności odcinka 1 po uwagach Inżyniera.
 • W związku z trwającą procedurą ZRiD na odcinek 1 przygotowano pisma w ramach procedury przejęcia nieruchomości.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (uszczegóławianie planów sytuacyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów podłużnych).
 • Wprowadzano uwagi Zamawiającego i Inżyniera do Dokumentacji Projektowej odcinka 1 i 2 oraz przygotowywano stanowisko Projektanta w odpowiedzi na wniesione uwagi.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

Prace projektowe i Roboty mostowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

Odcinek 1:

 • Wprowadzanie uwag w zakresie Projektu Wykonawczego podpór uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą, aktualizacja rysunków ogólnych.
 • Wprowadzanie uwag w zakresie Projektu Wykonawczego podpór uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą, wymiarowanie ustrojów niosących nad S-6.
 • Prowadzono prace nad PW ustrojów.

Odcinek 2:

 • Wymiarowanie podpór na obiektach mostowych na węźle Gdynia Wielki Kack.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

Prace projektowe i Roboty branżowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

Branża elektroenergetyczna:

 • Uwzględniono uwagi Zamawiającego i Inżyniera do Dokumentacji Projektowej odc. 1 oraz opracowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.
 • Opracowywano poprawioną Dokumentację Projektową dla odcinka 1 w celu zatwierdzenia.
 • Prowadzono prace nad uzyskaniem uzgodnień Dokumentacji Projektowej
  dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża teletechniczna:

 • Uwzględniono uwagi Zamawiającego i Inżyniera do Dokumentacji Projektowej odc. 1 oraz opracowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.
 • Opracowywano poprawioną Dokumentację Projektową dla odcinka 1 w celu zatwierdzenia.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża sanitarna:

 • Uwzględniono uwagi Zamawiającego i Inżyniera do Dokumentacji Projektowej odc. 1 oraz opracowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Opracowywano poprawioną Dokumentację Projektową dla odcinka 1 w celu zatwierdzenia.
 • Prowadzono prace nad uzyskaniem uzgodnień Dokumentacji Projektowej dla odcinka 2, w tym wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie do ZDiZ Gdynia.
 • Uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla odcinka 1.

Branża melioracyjna:

 • Uwzględniono uwagi Zamawiającego i Inżyniera do Dokumentacji Projektowej odc. 1 oraz opracowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.
 • Opracowywano poprawioną Dokumentację Projektową dla odcinka 1 w celu zatwierdzenia.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2 (uszczegóławianie planów sytuacyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów podłużnych).
 • Uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla odcinka 1.

Branża geotechniczna:

 • Uwzględniono uwagi Zamawiającego i Inżyniera do Dokumentacji Projektowej odc. 1 oraz opracowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.
 • Analizowano możliwość zaprojektowania drenów wierconych w skarpie z wyprowadzeniem wody z drenu na skarpę jako alternatywę odprowadzenia do drenażu pod rowem.
 • Analizowano stateczności skarp wzdłuż Trasy Chwaszczyńskiej.

Branża architektoniczna:

 • Uwzględniono uwagi Zamawiającego i Inżyniera do Dokumentacji Projektowej odc. 1 oraz opracowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym rozbiórek obiektów kubaturowych dla odcinka 1.

Geodezja:
Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo:

- oczekiwanie na wprowadzenie do bazy i wydanie Mapy do celów projektowych

- zatwierdzona dokumentacja mapy do celów projektowych w zakresie poszerzonym, oczekiwanie na wydanie oklauzulowanych map,

2.     PODGiK Kartuzy:

- zgłoszenie Mapy do celów projektowych w zakresie działki  998/12 i 998/22 celem uzupełnienia aktualności mapy (ZUDP)

3.      PODGiK Gdynia:

- kompletowanie dokumentacji technicznej Mapy do celów projektowych w poszerzonych zakresach

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

Odcinek 1 :
- prace zakończone

Odcinek 2 :
- prace kameralne: tworzenie zestawień

- prace terenowe: zakończone

- prace kameralne: przygotowywanie dokumentacji technicznej do złożenia w MODGiK Gdynia

- prace zakończono

Geologia:

 • Prace zakończono

Ochrona środowiska

 • Uwzględniono uwagi Zamawiającego i  Inżyniera do Dokumentacji Projektowej odc. 1 oraz przygotowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag w zakresie projektu szaty roślinnej.
 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (wykonywanie przedmiarów).

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl