Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Postęp robót tydzień 15

Postęp prac w zakresie branża drogowa :

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (uwzględnianie uwag Wykonawcy).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (uszczegóławianie planów sytuacyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów podłużnych).
 • Prowadzono prace nad Projektem Organizacji Ruchu.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (uzgadnianie Projektu Wykonawczego z Gestorami)
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża sanitarna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad uzyskaniem  uzgodnień Dokumentacji Projektowej dla odcinka 2 na terenie miasta Gdyni.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (uwzględnianie uwag weryfikatora z ramienia Wykonawcy).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża geotechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 na MOP Kamień.
 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym rozbiórek obiektów kubaturowych dla odcinka 2.

Geodezja:

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – prace zakończono
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – dokumentacja sprawdzona i przyjęta do zasobu

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

 • Odcinek 1 - prace zakończono
 • Odcinek 2 - dokumentacja techniczna w trakcie kontroli MODGiK Gdynia

Geologia:

Prace zakończono.

 

Postep w zakresie prac projektowych mostowych:

 • Odcinek 1 - Prowadzono prace nad PW ustrojów.
 • Odcinek 2 - Prowadzono prace nad PW podpór na węźle W. Kack i konstrukcją stalową KD-99.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży sieleni:

 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl