Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 17

Postęp w zakresie branż:

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (uwzględnianie uwag Wykonawcy).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (uszczegóławianie planów sytuacyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów podłużnych).
 • Prowadzono prace nad Projektem Organizacji Ruchu.
 • Prowadzono prace nad koncepcją połączenia węzła Chwaszczyno z istniejącym układem drogowym.

Branża mostowa:

 • Odcinek 1:

- Prowadzono prace nad PW ustrojów.

- Przekazano część 1 Projektu Wykonawczego obiektu WD-82 do weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego.

 • Odcinek 2:

- Prowadzono prace nad PW podpór na węźle W. Kack.

 

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (uzgadnianie Projektu Wykonawczego z Gestorami).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (uzgadnianie Projektu Wykonawczego z Gestorami).

 

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2 (uzgadnianie Projektu Wykonawczego z Gestorami).

Branża sanitarna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad uzyskaniem uzgodnień Projektów Wykonawczych.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (uwzględniono uwagi weryfikatora z ramienia Wykonawcy).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża geotechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 na MOP Kamień.
 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym rozbiórek obiektów kubaturowych dla odcinka 1 i 2.

Geodezja:

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – prace zakończono
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – dokumentacja sprawdzona i przyjęta do zasobu

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

 • Odcinek 1 - prace zakończono
 • Odcinek 2 - dokumentacja techniczna w trakcie kontroli MODGiK Gdynia

 

Geologia - prace zakończono.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni:

 

 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy Inwentaryzacji i gospodarki istniejącą zielenią dla odcinka 1 w celu weryfikacji przez Wykonawcę.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy Szaty roślinnej dla odcinka 1 w celu weryfikacji przez Wykonawcę.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie:

 

 • Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl