Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 52

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzono prace związane z wprowadzaniem uwag do Projektu Wykonawczego odcinka 2.

Branża mostowa  - prowadzono prace nad projektem wykonawczym obiektu WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku  1 prowadzono prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud, przygotowano odpowiedzi na KNA. Na odcinku  2 w toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  projektów wykonawczych sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Przygotowano wersje edytowalne przekazanych projektów dla Wykonawcy oraz trwa wprowadzanie uwag ZDiZ do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej.

Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na uzgodnienie PW oświetlenia przez UG Szemud. Na odcinku 2 trwa oczekiwanie na uzgodnienie PW oświetlenia przez Energa Oświetlenie; przygotowywano ostateczną wersje dokumentacji przebudowy kolizji elektroenergetycznych (tomy IV/1A-F) i przekazanie ich do IK celem skierowania do realizacji

Branża teletechniczna – na odcinku 2 oczekiwanie na uzgodnienie tomu V/3A (Przebudowa sieci Tristar) przez ZDiZ

Branża melioracyjna  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna  -  na odcinku 1 prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym. Bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP. Na odcinku 2 prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

Branża architektoniczna  - uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa weryfikacja Projektu Wykonawczego przez Inżyniera i Zamawiającego.

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace nad usuwaniem karpin i sprzątanie terenu po wycince (TG (2+000 - 3+000)). Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad sprzątaniem terenu po wycince (TCHw (4+100)).

W zakresie innych branż Roboty nie były prowadzone.

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2.

Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl