Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postep robót 05-2019

Prace projektowe i Roboty drogowe:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (przekroje przepustów, schematy tyczenia, plany warstwicowe, plany sytuacyjne, przekroje podłużne, przekroje poprzeczne).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (uszczegóławianie planów sytuacyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów podłużnych).
 • Prowadzono prace nad Projektem Organizacji Ruchu.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Przekazano Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem Zamawiającemu w celu zatwierdzenia.
 • Przekazano Zamawiającemu symulacje połączenia węzła Chwaszczyno z istniejącym układem drogowym.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G oraz ronda na skrzyżowaniu drogi DL-4_6 (WD-78) z drogą powiatową 1412G.

W okresie sprawozdawczym prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.

Prace projektowe i Roboty mostowe:

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace nad PW ustrojów.
 • Przekazano część 1 Projektu Wykonawczego obiektu WD-82 do weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego.

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace nad PW podpór na węźle W. Kack i konstrukcją stalową WD-100.
 • Prowadzono prace nad PW podpór na węźle W. Kack i konstrukcją stalową KD-99.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

Prace projektowe i Roboty branżowe:

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.
 • Prowadzono prace projektowe związane z uzgadnianiem Projektu Wykonawczego.
 • Prowadzono prace nad zestawieniami montażowymi i demontażowymi.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (uzgadnianie Projektu Wykonawczego z Gestorami).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (uzgadnianie Projektu Wykonawczego z Gestorami).

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża sanitarna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad uzyskaniem  uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
 • Przekazano Wykonawcy PW na budowę kanalizacji deszczowej.
 • Przekazanie Wykonawcy Projektu Wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowej dla Gminy Żukowo po poprawkach.
 • Przekazanie Wykonawcy Projektu Wykonawczego na przebudowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Żukowo po poprawkach.
 • Przekazanie Wykonawcy Projektu Wykonawczego sieci ciepłowniczej.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (uszczegóławianie planów sytuacyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów podłużnych).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża geotechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 na MOP Kamień.
 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym rozbiórek obiektów kubaturowych dla odcinka 1 i 2.

Geodezja:
Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

MDCP:

 • PODGiK Wejherowo - MDCP Poszerzenie – prace zakończono
 • PODGiK Kartuzy - prace zakończono
 • MODGiK Gdynia - dokumentacja sprawdzona i przyjęta do zasobu
 • MODGiK Gdynia – MDCP poszerzenia – przygotowanie do zgłoszenia w MODGiK dodatkowych zakresów

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

Odcinek 1 - prace zakończone

Odcinek 2 - dokumentacja techniczna w trakcie kontroli MODGiK Gdynia

Geologia - prace zakończono

Ochrona środowiska:

 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy Inwentaryzacji i gospodarki istniejącą zielenią dla odcinka 2 w celu weryfikacji przez Wykonawcę.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy Szaty roślinnej dla odcinka 2 w celu weryfikacji przez Wykonawcę.

Tydzień 22

Tydzień 21

Tydzień 20

Tydzień 19

Tydzień 18

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl