Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 18

Branża drogowa:

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (uszczegóławianie planów sytuacyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów podłużnych).

Prowadzono prace nad Projektem Organizacji Ruchu.

Prowadzono prace nad koncepcją połączenia węzła Chwaszczyno z istniejącym układem drogowym.

 

Postep w zakresie prac projektowych mostowych:

Odcinek 1 - Prowadzono prace nad PW ustrojów.

Odcinek 2 - Prowadzono prace nad PW podpór na węźle W. Kack.

 

Branża elektroenergetyczna:

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (uzgadnianie Projektu Wykonawczego z Gestorami).

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (uzgadnianie Projektu Wykonawczego z Gestorami).

 

Branża teletechniczna:

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

 

Branża sanitarna:

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

 

Branża melioracyjna:

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

 

Branża geotechniczna:

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

 

Branża architektoniczna:

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 na MOP Kamień.

Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym rozbiórek obiektów kubaturowych dla odcinka 1 i 2.

 

Geodezja:

MDCP:

  1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – prace zakończono
  2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
  3. MODGiK Gdynia – dokumentacja sprawdzona i przyjęta do zasobu

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

  1. Odcinek 1 - prace zakończono
  2. Odcinek 2 - dokumentacja techniczna w trakcie kontroli MODGiK Gdynia

 

Geologia - prace zakończono

Postęp prac w zakresie ochrony srodowiska i branży zieleni:

Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

 

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie:

Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl