Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 22

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA oraz materiały powykonawczymi dla trasy głównej na odcinek 1 i 2.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwały prace nad KNA. Oczekiwanie na uzgodnienie PW stacji podnoszenia ciśnienia MOP. Opracowywano projekty powykonawcze. Na odcinku 2 trwały prace nad KNA. Oczekiwanie na uzgodnienie zmian w projekcie KS przez ZDiZ oraz przygotowywano koncepcje zmian odwodnienia przy K-617.
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
Branża drogowa - na odcinku 1 prowadzono następujące roboty:
-Trasa Głowna:
    3+000-7+000    Humusowanie
    3+000-3+400    Roboty brukarskie/umocnienie pasa technologicznego
    7+900-13+700    Roboty wykończeniowe
    10+000-11+000    Roboty brukarskie/umocnienie rowu
-MOP:
    MOP P    Roboty brukarskie
    MOP L    Roboty brukarskie
- Dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
    DD5+480L    umocnienie rowów
    DD0+020P    Humusowanie
    DD6+690L    Humusowanie
    DD7+030L    Humusowanie
    PP84    Roboty brukarskie
    PP88    Roboty brukarskie
 odcinek 2:
- Węzły:
    WK L2    Nasyp
    WK L6    Wykop
    WCHL8    Podbudowa zasadnicza
- Trasa Chwaszczyńska:
    1+900-2+400 L    WUP
    3+300-3+700 P    Roboty brukarskie/umocnienie pasa technologicznego
    3+000-3+200 P    Roboty brukarskie
    2+600-3+000 L    Podbudowa pomocnicza
    2+600-3+000 L    Podbudowa zasadnicza
    2+200-2+450 L    Podbudowa zasadnicza
    4+650-4+800 L    Podbudowa pomocnicza
    4+650-4+800 L    Warstwa Mrozoochronna
    4+800-5+000 L    Wykop
    1+830-1+900    WUP
    1+830-1+900    Warstwa Mrozoochronna
- Trasa Kielnieńska:
    1+320-1+415    Podbudowa zasadnicza
- ul.Nowa Rdestowa:
    2+400-2+600    Roboty brukarskie
    2+960-3+120    WUP
    2+960-3+120    Warstwa Mrozoochronna
- Dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
    Rdestowa-Krzemowa    Nasyp
    DL_4 106    Roboty brukarskie
- ZOT:
    ZRL    Podbudowa zasadnicza
    ZRP    WUP

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
•  WD- 72, PZD-73 WD-75, ES-77 , WD-78, WS-80 , MS-81 WD-82, WS-87 ,PP-84, PP-88, PZD-73 - zabezpieczenia antykorozyjne  betonów; montaże balustrad na schodach skarpowych; montaż schodów skarpowych  i roboty brukarskie; montaż  wypełnień ekranów
 Odcinek 2:
• PZDs-90 (km 13+688 S6) - zabezpieczenia antykorozyjne  betonów; montaż schodów skarpowych  i roboty brukarskie; montaż wypełnień  ekranów
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch) - montaż barier energochłonnych; montaż kolektorów odwodnienia; nawierzchnie żywiczne na kapach chodnikowych; kosmetyka betonów
• WD-92 (km 0+834 Tr.K) - kosmetyka betonów; betonowanie  kap na skrzydełkach; przygotowanie płyty pod izolacje MMA
• WD-93 (km 1+287 Tr.K) -  przygotowanie płyty pod izolacje MMA jezdnia prawa
• WD-94 (km 1+427 Tr.K) - kosmetyka betonów
• WD-95 (km 0+747 Tr.Ch) - kosmetyka betonów
• WD-98 (km 2+498 Tr.Ch.) - betonowania  kap  na skrzydełkach P3; ATL  na płycie obiektu; izolacje płyty  MMA
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - montaż balustrad
• WS-102 (km 320+425 ZOT) -  ZRP  ATL w-wa ścieralna; ZRP montaż barier energochłonnych; ZRL nawierzchnio izolacja na kapach; ZOT P betonowanie kap chodnikowych; ZOT P izolacje MMA płyty; ZOT L  izolacje ścianki zaplecznej P1; ZOT L zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P3; ZOT L  izolacje MMA pod kapami
• WS-104 (km 319+724 ZOT) -  ZOT P  betonowanie  kap chodnikowych; ZOT L montaż kap chodnikowych; ZOT P  izolacje MMA; montaż kolektorów odwodnienia
• WS-105 (km 320+769 ZOT) - ZOT L betonowanie kap chodnikowych; ZRL ,  nawierzchnie żywicze na kapach; ZRL ATL na obiekcie
 
Branża sanitarna – na odcinku 1 trwał montaż kratek żeliwnych oraz wykonywano prace z przeglądów na sieci wodociągowej i KD
Odcinek 2:
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji - montaż przykanalików
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej  kanał KD-23
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-28
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-28 - naprawa kanału
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-41
    ZOT    sieć kanalizacji deszczowej  - kanał KD-61
    ZOT    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-62
    Łącznik Chwaszczyńska/Nowa Rdestowa    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-76
    ul. Chwaszczyńska     sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-76
    ul. Chwaszczyńska/ ul. Nowowiczlińska    sieć kanalizacji deszczowej  kanał KD-76
    ul. Węgierska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-76
    ul. Źródło Marii    sieć kanalizacji sanitarnej KS-3   motnaż włazów
    ul. Chwaszczyńska /ul. Nowowiczlińska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1
    ul. Węgierska    sieć kanalizacji sanitarnej KS-2
    ul. Węgierska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1
    ul. Rdestowa    Sieć kanalizacji sanitarnej - Przyłącze KS-27
    ul. Rdestowa    Sieć kanalizacji sanitarnej - Przyłącze KS-23
    ul. Rdestowa    Sieć kanalizacji sanitarnej - Przyłącze KS-23
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji sanitarnej KS-1
    ul. Nowa Rdestowa    sieć wodociągowa W-1
    ul. Nowowiczlińska    sieć wodociągowa PW-15
Branża elektroenergetyczna:
    węzeł Wielki Kack    budowa oświetlenia
    ul. Chwaszczyńska / Nowowiczlińska    przebudowa trakcji
    ul Żródło Marii    budowa oświetlenia
    węzeł Dabrowa    budowa oświetlenia
    Trasa Chwaszczyńska     budowa przyłączy
Branża teletechniczna:
    Trasa Chwaszczyńska     budowa kanału technologicznego
    Trasa Chwaszczyńska     Przebudowa sieci TRISTAR
    Trasa Chwaszczyńska     Budowa sygnalizacji świetlej
Branża melioracyjna:
    Zagórska Struga    Umocnienie
Branża ogólnobudowlana:
    MOP prawy    roboty wykończeniowe
    MOP prawy    prace montażowe urządzeń placów zabaw - wykonanie nawierzchni bezpiecznej
    MOP lewy    roboty wykończeniowe
    MOP lewy    montaż altan piknikowych
Ekrany:
    Ekran PO 2P    montaż słupów
    Ekran PO 3P    montaż słupów
    Ekran PO 4L    montaż słupów
    Ekran PO 6L    montaż wypełnienia
    Ekrany od 1L - 21P, P0 1-7;    montaż drzwi
SOR:
    TG    Montaż barier
Ogrodzenia:
    11+200-WS-87
    8+340-WD-82
    12+950-13+100
Płotki herpetologiczne:
    12+050-12+417
    12+682-12+892
    8+825-9+110

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl