Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 24

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  -  na odc.1: prace nad KNA. Uzgodnienie PW stacji podnoszenia ciśnienia z GPK Szemud. Na odcinku 2 trwały prace nad KNA. Oczekiwanie na uzgodnienie zmian w projekcie KS przez ZDiZ.
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
Branża drogowa - na odcinku 1 prowadzono następujące roboty:
-Trasa Głowna:
    10+050    Roboty brukarskie/umocnienie pasa technologicznego
-MOP:
    MOP P    Roboty brukarskie
    MOP L    Roboty brukarskie
- Dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
    DD3+380L    Humusowanie
    DD3+760L    Humusowanie
    DD6+140P    Humusowanie
    DG4-8     Roboty wykończeniowe/ umocnienie poboczy
    DD9+430L    Roboty brukarskie/umocnienie dna rowu
 odcinek 2:
- Węzły:
    RDL4    Podbudowa zasadnicza
    WK L1    Warstwa Mrozoochronna
    WK L1    Podbudowa pomocnicza
    WK L2    Warstwa Mrozoochronna
    WK L2    Podbudowa pomocnicza
    RD L4    Warstwa Mrozoochronna
    RD L4    Wykop
    W WK L7    Roboty brukarskie
- Trasa Chwaszczyńska:
    1+800-1+900    Podbudowa zasadnicza
    1+900-2+140 L    Warstwa Mrozoochronna
    2+240-2+400 L    Podbudowa pomocnicza
    2+240-2+400 L    Podbudowa zasadnicza
    2+400-3+000P    Podbudowa zasadnicza
    2+600-3+000 L    Podbudowa zasadnicza
    3+200-3+300    Roboty brukarskie
- Trasa Kielnieńska:
    0+600-0+800    Roboty brukarskie/umocnienie pasa technologicznego
- ul.Nowa Rdestowa:
    0+360-0+500    WUP
    0+630-0+820    WUP
    0+500-0+630    Warstwa Mrozoochronna
    0+820-0+900    Warstwa Mrozoochronna
- Dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
    Rdestowa-Krzemowa    WUP
    Rdestowa-Krzemowa    WM
    DL_4 106    roboty brukarskie
- ZOT:
    ZOT 319+650-319+700    WUP
    ZOT 319+650-319+700    WM
    ZOT 319+650-319+700    Podbudowa pomocnicza
    ZOT 319+650-319+700    Podbudowa zasadnicza

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
•   WD- 72, PZD-73 WD-75, ES-77 , WD-78, WS-80 , MS-81 WD-82, WS-87 ,PP-84, PP-88 - zabezpieczenia antykorozyjne  betonów; montaż schodów skarpowych  i roboty brukarskie
 Odcinek 2:
• PZDs-90 (km 13+688 S6) -  zabezpieczenia antykorozyjne  betonów; montaż schodów skarpowych  i roboty brukarskie
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch) - kosmetyka betonów;
• WD-92 (km 0+834 Tr.K) - kosmetyka betonów; przygotowanie płyty pod izolacje MMA
• WD-93 (km 1+287 Tr.K) - montaż krawężników zanikających; przygotowanie płyty pod izolacje MMA jezdnia prawa
• WD-94 (km 1+427 Tr.K) - kosmetyka betonów; montaż krawężników zanikających
• WD-95 (km 0+747 Tr.Ch) - kosmetyka betonów; montaż krawężników zanikających
• WD-98 (km 2+498 Tr.Ch.) - betonowanie  kap chodnikowych na skrzydełkach   P1; montaż barier energochłonnych
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - kosmetyka betonów
• WS-102 (km 320+425 ZOT) -   ZRL  montaż barier energochłonnych; ZOT L  betonowanie   pł. przejściowej P1  i izolacje; ZOT L b. wyrównawczy pod pł. przejściwą P3; ZOT L  izolacje MMA ścianki zaplecznej P3; ZOT L  montaż kap chodnikowych; ZOT L betonowanie wnęk  dylatacyjnych
• WS-104 (km 319+724 ZOT) -  ZOT L   betonowania  kap chodnikowych; ZOT L   przygotowanie płyty pod izolacje MMA; ZOT P  ATL na płycie; kosmetyka betonów
• WS-105 (km 320+769 ZOT) - ZRL montaż barier energochłonnych; kosmetyka betonów

Branża sanitarna – na odcinku 1 trwał montaż włazów przy studniach; obrukowanie włazów; montaż kratek żeliwnych  oraz wykonywano prace z przeglądów na KD.
Odcinek 2:
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-24
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-25
    ul. Chwaszczyńska     sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-76
    ul. Chwaszczyńska     sieć kanalizacji deszczowej - przykanaliki i wpusty
    ul. Węgierska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1
    ul. Nowa Rdestowa    sieć wodociągowa W-1
    w. Chwaszczyno    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-9
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-24
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-25
    ZOT    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-41
    ZOT    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-61
    ZOT    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-64
    ZOT    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-61
    węzeł Chwaszczyno    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-88
    ul. Nowa Rdestowa    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-91
    ul. Chwaszczyńska     sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-76
    ul. Węgierska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji sanitarnej KS-1
    ul. Nowowiczlińska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-2
    ul. Nowa Rdestowa    sieć kanalizacji sanitarnej KS-1 ulepszenia  - montaż włazów
    ul. Węgierska    sieć kanalizacji sanitarnej - Przyłącze KS-59
Branża elektroenergetyczna:
    węzeł Wielki Kack    budowa oświetlenia
    ul. Chwaszczyńska / Nowowiczlińska    przebudowa trakcji
    ul Żródło Marii    budowa oświetlenia
    węzeł Dabrowa    budowa oświetlenia
    Trasa Chwaszczyńska     budowa przyłączy
Branża teletechniczna:
    Trasa Chwaszczyńska     budowa kanału technologicznego
    Trasa Chwaszczyńska     Przebudowa sieci TRISTAR
    Trasa Chwaszczyńska     Budowa sygnalizacji świetlej
Branża melioracyjna:
    Zagórska Struga    Umocnienie
    5+600    Odmulenie oraz umocnienie rowu melioracyjnego
Branża ogólnobudowlana:
    MOP prawy    roboty wykończeniowe
    MOP lewy    roboty wykończeniowe
Ekrany:
    Ekran 7P    montaż podwalin
    Ekran11P    montaż podwalin
    Ekran PO 5L    montaż wypełnienia
    Ekran 3P    montaż wypełnienia
    Ekran 7P    montaż wypełnienia
    Ekran11P    montaż wypełnienia
SOR:
    TG, WCH    Montaż barier
Ogrodzenia:
    ekran 5L do DD_3+760L
    13+589 do PZDs-90
    11+110-11+300 SL
    12+000-12+050 SP
Płotki herpetologiczne:
    12+050-12+250
    12+683-13+123
Zieleń drogowa:
    TG L 1+800-2+100    Zalesianie nr  3
    TG PiL 5+500-11+000    Ściółkowanie korą

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl