Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 25

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - prace nad KNA. Uzgodnienie PW stacji podnoszenia ciśnienia z GPK Szemud. Na odcinku 2 trwały prace nad KNA. Oczekiwanie na uzgodnienie zmian w projekcie KS przez ZDiZ.
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
Branża drogowa - na odcinku 1 prowadzono następujące roboty:
-Trasa Głowna:
    3+900-4+300    Roboty brukarskie/umocnienie rowu
    4+900-5+000    Humusowanie
    7+500-7+800    Humusowanie
    10+200-10+400    Humusowanie
    10+200    Roboty brukarskie/ umocnienie rowu
-MOP:
    MOP P    Roboty brukarskie
    MOP L    Roboty brukarskie
    MOP L    Humusowanie
- Dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
    DD3+830P    Roboty brukarskie/umocnienie rowu
    DD3+830P    Humusowanie
    DD6+140P    Humusowanie
    DD8+403P    Umocnienie pobocza
    DD9+430L    Roboty brukarskie/umocnienie dna rowu
 odcinek 2:
- Węzły:
    WCHL8    Humusowanie
    WCHL1    Humusowanie
    WCHL7    Humusowanie
    WCHL7    Roboty brukarskie/umocnienie pasa technologicznego
    WK L1    Warstwa Mrozoochronna
    WK L2    Podbudowa Zasadnicza
    RD L4    Warstwa Mrozoochronna
    RD L4    Podbudowa Pomocnicza
    W WK L6    Roboty brukarskie
    W WK L7    Roboty brukarskie/umocnienie pasa technologicznego
    W WK L7    Roboty brukarskie
- Trasa Chwaszczyńska:
    1+900-2+140 L    Warstwa Mrozoochronna
    2+240-2+400 L    Podbudowa Zasadnicza
    2+400-3+000P    Podbudowa Zasadnicza
    2+600-3+000 L    Podbudowa Zasadnicza
    3+000-3+200    Roboty brukarskie
- Trasa Kielnieńska:
    0+000-0+270    Umocnienie poboczy
- ul.Nowa Rdestowa:
    2+620-3+120    Podbudowa Zasadnicza
    0+360-0+500    Warstwa Mrozoochronna
    0+630-0+820    Warstwa Mrozoochronna
    3+290-3+440    WUP
    3+290-3+440    Warstwa Mrozoochronna
- ZOT:
    ZOT ZRL    Ściek trójkątny przykrawędziowy
    ZOT    Ściek trójkątny przykrawędziowy
    320+400-320+650    Podbudowa Zasadnicza

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
•  WD- 72, PZD-73 WD-75, ES-77 , WD-78, WS-80 , MS-81 WD-82, WS-87 ,PP-84, PP-88, - zabezpieczenia antykorozyjne  betonów; montaż schodów skarpowych  i roboty brukarskie
•  WD-70, WD- 72, PZD-73, WD-75    hydrofobizacja   betonów
•  ES-77, WD-78, WS-80, MS-81 WD-82, WS-87,PP-84,PP-88    roboty brukarskie
 Odcinek 2:
• PZDs-90 (km 13+688 S6) -   zabezpieczenia antykorozyjne  betonów; montaż schodów skarpowych  i roboty brukarskie
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch) - kosmetyka betonów;
• WD-92 (km 0+834 Tr.K) - kosmetyka betonów; przygotowanie płyty pod izolacje MMA
• WD-93 (km 1+287 Tr.K) - przygotowanie płyty pod izolacje MMA jezdnia prawa
• WD-94 (km 1+427 Tr.K) - kosmetyka betonów
• WD-95 (km 0+747 Tr.Ch) - kosmetyka betonów
• WD-98 (km 2+498 Tr.Ch.) - betonowanie  kap chodnikowych na skrzydełkach   P1; montaż barier energochłonnych
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - kosmetyka betonów
• WS-102 (km 320+425 ZOT) -  ZOT L b. wyrównawczy pod pł. przejściwą P3; ZOT L  izolacje MMA ścianki zaplecznej P3; ZOT L  montaż kap chodnikowych; ZOT P nawierzchni żywiczne na kapach; kosmetyka betonów
• WS-104 (km 319+724 ZOT) -  ZOT L   przygotowanie płyty pod izolacje MMA; kosmetyka betonów
• WS-105 (km 320+769 ZOT) - ZRL montaż barier energochłonnych; kosmetyka betonów

Branża sanitarna – na odcinku 1 trwał montaż włazów przy studniach; obrukowanie włazów; montaż kratek żeliwnych  oraz wykonywano prace z przeglądów na sieci wod-kan..
Odcinek 2:
    w. Chwaszczyno    sieć kanalizacji deszczowej- kanał KD-9
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-24
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-25
    ul. Chwaszczyńska     sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-76
    ul. Chwaszczyńska/ ul. Nowowiczlińska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-76
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji sanitarnej KS-1  - montaż włazów
    ul. Chwaszczyńska /ul. Nowowiczlińska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1  - montaż włazów
    ul. Węgierska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1
    ul. Nowa Rdestowa    sieć wodociągowa W-1
    ul. Nowowiczlińska    sieć wodociągowa PW-15  -próba szczelności
    ul. Węgierska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1
    ul. Nowa Rdestowa    sieć kanalizacji sanitarnej - Przyłącze KS-9 montaż włazów
Branża elektroenergetyczna:
    ZDiZ    budowa oświetlenia
    węzeł Dabrowa    budowa oświetlenia
    Trasa Chwaszczyńska     budowa przyłączy
Branża teletechniczna:
    Trasa Chwaszczyńska     budowa kanału technologicznego
    Trasa Chwaszczyńska     Przebudowa sieci TRISTAR
Branża melioracyjna:
    5+600    Odmulenie oraz umocnienie rowu melioracyjnego
Branża ogólnobudowlana:
    MOP prawy    roboty wykończeniowe
    MOP lewy    roboty wykończeniowe
Ekrany:
    Ekran PO_PZGd-73_1    montaż podwalin
    Ekran PO_PZGd-73_2    montaż podwalin
    Ekran PO 5P    montaż wypełnienia
    Ekran PO 7P    montaż wypełnienia
    Ekran PO_PZGd-73_1    montaż wypełnienia
    Ekran PO_PZGd-73_2    montaż wypełnienia
    Ekran 6L    montaż wypełnienia
    Ekran PO_PZGd-73_1    montaż drzwi
    Ekran PO_PZGd-73_2    montaż drzwi
SOR:
    Węzeł Chwaszczyno    Montaż barier
Ogrodzenia:
    0+000-6+000 str. L
Płotki herpetologiczne:
    0+000-0+155  
    3+255-3+438
    5+145-5+245
Zieleń drogowa:
    TG L 1+800-2+100    Zalesianie nr  3
    TG PiL 5+500-11+000    Montaż osłon przeciw zgryzaniu

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl