Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Lipiec 2022

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA oraz nad materiałami powykonawczymi.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwały prace nad KNA; Uzgadniano PW stacji podnoszenia ciśnienia. Na odcinku 2 trwało oczekiwanie na uzgodnienie zmian w projekcie KS przez ZDiZ. W toku uzgodnienie przyłączy wodociągowych ul. Chwaszczyńska przez PEWiK.
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace w ciągu Trasy Głównej, MOP L i P, drogach dojazdowych/technologicznych oraz w rejonie w. Koleczkowo. Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, Trasy Chwaszczyńskiej, Trasy
Kielnieńskiej, przy ul. Nowa Rdestowa, ZOT oraz drogach dojazdowych.
Branża mostowa - prowadzono prace związane z budową obiektów mostowych - WD-72, PZGD-73, WD-75, ES-77,WD-78, WS-80, MS-81, WD-82, WS-87, PP-84 oraz PP-88. na odc.2 -  PZds-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-98, KD-99, WS-102, WS-104, WS-105, WD-106.
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową; kanalizacją sanitarną oraz na sieci wodociągowej. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy usuwaniu kolizji z siecią wodociągową; prowadzono roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 1 trwała budowa oświetlenia -montaż słupów i opraw  w rejonie MOP P;budowa przyłącza elektro-energetycznego - km 12+000 - 13+000 na odcinku 2 kontynuowano prace nad budową oświetlenia - Nowa Rdestowa- Rewerenda; węzeł Chwaszczyno; węzeł Wielki Kack; trwała przebudowa trakcji trolejbusowej  - ul. Rdestowa - Chwaszczyńska
SOR - kontynuowano montaż barier na wezłach oraz Trasie Głównej
Ogrodzenia - kontynuowano prace związane z budową ogrodzeń w ciągu Trasy Głównej
Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 30

Tydzień 29

Tydzień 28

Tydzień 27

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl