Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 26

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - prace nad KNA. Uzgodnienie PW stacji podnoszenia ciśnienia z GPK Szemud. Na odcinku 2 trwały prace nad  KNA. Oczekiwanie na uzgodnienie zmian w projekcie KS przez ZDiZ.
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
Branża drogowa - na odcinku 1 prowadzono następujące roboty:
-Trasa Głowna:
    3+200-3+800    Humusowanie
    13+500-13+670    Humusowanie
    4+300-4+500    Odmulanie rowów
    3+100-3+500    Odmulanie rowów
-MOP:
    MOP P    Humusowanie
    MOP L    Humusowanie
    MOP P    Roboty brukarskie
- Dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
    DD6+140P    Humusowanie
    DD3+830P    Roboty brukarskie/umocnienie dna rowu
    DD5+270P    Roboty brukarskie/umocnienie dna rowu
    DD10+100    Umocnienie pobocza
    DD8+403P    Umocnienie pobocza
    DD9+430L    Roboty brukarskie/umocnienie dna rowu
    DD11+390P    Podbudowa zasadnicza
    DD9+430L    Umocnienie pobocza
 odcinek 2:
- Węzły:
   WCH L8    Humusowanie
    WCH L1    Humusowanie
    RD L3    Warstwa Mrozoochronna
    RD L3    Podbudowa Pomocnicza
    RD L4    Warstwa Mrozoochronna
    RD L4    Podbudowa Pomocnicza
    W WK L1    Wykop
    W WK L7    Roboty brukarskie/'Pas technologiczny
    W WK L7    Roboty brukarskie
- Trasa Chwaszczyńska:
    1+900-2+700 L    Podbudowa Zasadnicza
    1+900-2+400 P    Ściek trójkątny
    4+300-4+400 P    Podbudowa Pomocnicza
    4+800-5+000 L    WUP
    4+800-5+000 L    Warstwa Mrozoochronna
- ul.Nowa Rdestowa:
    3+120-3+295    Drenaż
    3+440-3+570    Drenaż
    1+300-2+200    Wykonanie zjazdów
- ZOT:
    ZOT ZRL    Ściek trójkątny
    ZOT ZRP    Ściek trójkątny
    ZOT 319+832-320+156    Ściek trójkątny
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• ES-77 , WD-78, WS-80 , MS-81 WD-82, WS-87 ,PP-84, PP-88 - roboty brukarskie; hydrofobizacja   betonów
• WD-70, WD- 72, PZD-73, WD-75    hydrofobizacja   betonów
 Odcinek 2:
• PZDs-90 (km 13+688 S6) -  odbiory betonów pod  katem zabezpieczenia antykorozyjne i kosmetyka betonów; montaz schodów skarpowych  
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch) - odbiory  betonów pod  zabezpieczenie antykorozyjne i kosmetyka betonów
• WD-92 (km 0+834 Tr.K) - odbiory  betonów pod  zabezpieczenie antykorozyjne i kosmetyka betonów; nawierzchni żywiczne na kapach chodnikowych; izolacje MMA płyty ustroju
• WD-93 (km 1+287 Tr.K) -  izolacje MMA płyty ustroju jezdnia prawa
• WD-94 (km 1+427 Tr.K), WD-95 (km 0+747 Tr.Ch) - kosmetyka betonów
• WD-98 (km 2+498 Tr.Ch.) - kosmetyka betonów
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - kosmetyka betonów
• WS-102 (km 320+425 ZOT) - ZOT L nawierzchnie żywiczne na kapach; ZOT L izolacje  pł. rzejściwą P3; kosmetyka betonów; krawężniki zanikające
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - kosmetyka betonów; krawężniki zanikające
• WS-105 (km 320+769 ZOT) - kosmetyka betonów; ZOT  L  ATL na płycie obiektu; krawężniki zanikające

Branża sanitarna – na odcinku 1 trwał montaż włazów przy studniach; obrukowanie włazów; montaż kratek żeliwnych  oraz wykonywano prace z przeglądów na sieci wod-kan..
Odcinek 2:
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-25
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-27
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-41
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej  - kanał KD-42
    ul. Chwaszczyńska     sieć kanalizacji deszczowej- kanał KD-76
    ul. Nowa Rdestowa    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-84
    ul. Źródło Marii    sieć kanalizacji sanitarnej KS-3   - montaż włazów
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1  - montaż włazów
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji sanitarnej KS-1
    ul. Starochwaszczyńska    sieć wodociągowa W-1 - hydrauliczna próba szczelności
    ul. Nowowiczlińska    sieć wodociągowa PW-15  - przepięcie sieci
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji - montaż przykanalików
    ul. Chwaszczyńska     sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-22
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-23
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-24
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-36
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-38
    ul. Chwaszczyńska     sieć kanalizacji deszczowej - przykanaliki i wpusty
    ul. Nowowiczlińska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-2
    ul. Chwaszczyńska    sieć wodociągowa - kolizja PW-1
    ul. Nowowiczlińska    sieć wodociągowa PW-15

Branża elektroenergetyczna:
    węzeł Wielki Kack    budowa oświetlenia  ZOT
    ZDiZ    budowa oświetlenia
    ul. Rdestowa / Chwaszczyńska / Krzemowa    przebudowa trakcji
    ul Żródło Marii    budowa oświetlenia
    węzeł Dabrowa    budowa oświetlenia
Branża teletechniczna:
    Trasa Chwaszczyńska     budowa kanału technologicznego
    Trasa Chwaszczyńska     Przebudowa sieci TRISTAR
Ekrany:
    Ekran PO_PZGd-73_1    montaż podwalin
    Ekran PO_PZGd-73_2    montaż podwalin
    Ekran PO 5P    montaż wypełnienia
    Ekran PO 7P    montaż wypełnienia
    Ekran PO_PZGd-73_1    montaż wypełnienia
    Ekran PO_PZGd-73_2    montaż wypełnienia
    Ekran 6L    montaż wypełnienia
    Ekran 25L    montaż wypełnienia
SOR:
    Węzeł Chwaszczyno    Montaż barier
    DG4-8    Montaż barier
Ogrodzenia:
    0+000-6+000 str. L     uzupełnianie ogrodzeń
    TG    montaż bram
    9+650-10+140    Płotki herpetologiczne
    0+000-6+000 str. L     uzupełnianie ogrodzeń
    Łącznica L2 w_Chw    Łącznica L2 w_Chw
    km ok 4+200 do zbiornika ZR4    wytyczenie brakującego ogrodzenia
Zieleń drogowa:
    TG PiL 5+500-11+000    Sadzenie krzewów

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl