Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 22

Branża drogowa:

 • Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 1 Wykonawcy w celu przekazania Zamawiającemu i Inżynierowi do zatwierdzenia.
 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 i 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Stałej Organizacji Ruchu – wprowadzano uwagi wskazane przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Odcinek 1- Prowadzono prace nad PW ustrojów i wyposażenia.
 • Odcinek 2- Prowadzono prace nad PW podpór i ustrojów z wyposażeniem na węźle Gdynia Wielki Kack.

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.
 • Prowadzono prace projektowe związane z uzgadnianiem Projektu Wykonawczego.
 • Prowadzono prace nad zestawieniami montażowymi i demontażowymi.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Trwają prace nad uzgodnieniem projektu wykonawczego przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia z GazSystem.
 • W toku jest uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud.

ODCINEK 2

 • Trwają prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej.
 • Przeprowadzono analizę pism przesłanych przez Wykonawcę.
 • Przekazano Wykonawcy PW na budowę kanalizacji deszczowej.
 • Przekazano Wykonawcy materiały dotyczące etapowania sieci ciepłowniczej.

Branża melioracyjna:

 • Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 1 Wykonawcy w celu przekazania Zamawiającemu i Inżynierowi do zatwierdzenia
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża geotechniczna:

 • Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 1 Wykonawcy w celu przekazania Zamawiającemu i Inżynierowi do zatwierdzenia
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża architektoniczna:

Odc. 1:

 • Praca nad przygotowaniem Projektu Wykonawczego rozbiórek obiektów kubaturowych.
 • Praca nad uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

Odc. 2:

 • Praca nad przygotowaniem Projektu Wykonawczego rozbiórek obiektów kubaturowych.

Geodezja:

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – prace zakończono
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – MDCP poszerzenia – przygotowanie do zgłoszenia w MODGiK dodatkowych zakresów

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

Odcinek 1 - prace zakończono

Odcinek 2 - dokumentacja techniczna w trakcie kontroli MODGiK Gdynia

Geologia - prace zakończono.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni:

 

 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie

 • Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl