Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 06-2019

Prace projektowe i Roboty drogowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Stałej Organizacji Ruchu – wprowadzano uwagi wskazane przez Wykonawcę.
 • Prowadzono prace nad koncepcją podłączenia węzła Chwaszczyno do drogi wojewódzkiej nr 218.
 • Prowadzono analizę uzbrojenia terenu w okolicy fundamentu odciągu masztu w Chwaszczynie, w związku z czym przesłano plan sytuacyjny do uzgodnienia z zarządcą tegoż masztu.
 • Otrzymano uwagi dla odcinka 1 od Inżyniera – trwa analiza i wprowadzanie zasadnych korekt.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

W okresie sprawozdawczym prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg. Zwożono sprzęt budowlany do robót ziemnych (spycharka i walec).

Prace projektowe i Roboty mostowe

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace nad PW ustrojów i wyposażenia.
 • Przekazano PW obiektów ES-77, MS-81, WD-82, PP-84, PP-88 do Inżyniera i Zamawiającego do weryfikacji i zatwierdzenia.
 • Prowadzono prace nad PW obiektów WD-70, WD-72, WD-75, WD-78.

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace nad PW podpór i ustrojów z wyposażeniem na węźle Gdynia Wielki Kack.
 • Przekazano obiekty WD-100, WD-101, WS-102, WS-104, WS-105, WD-106 do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego.
 • Prowadzono prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack : PZDs-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, WD-98, KD-99, WD-103.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

Prace projektowe i Roboty branżowe

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.
 • Prowadzono prace projektowe związane z uzgadnianiem Projektu Wykonawczego.
 • Prowadzono prace nad zestawieniami montażowymi i demontażowymi linii oraz montażowymi linii kablowych i napowietrznych.
 • Zakończono prace nad Projektem Wykonawczym przebudów i przekazano projekt do weryfikacji.
 • Przekazano Generalnemu Wykonawcy tom IV/2a Oświetlenie drogowe – GDDKiA oraz tom IV/2b Oświetlenie drogowe – UG Szemud do weryfikacji.
 • Zakończono prace nad Projektem Wykonawczym przebudów. Trwa przygotowywanie materiałów do przekazania Inżynierowi i Zamawiającemu
 • Przekazano Generalnemu Wykonawcy do weryfikacji:

- TOM_IV1A Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych. Węzeł Chwaszczyno – odc2

- TOM_IV1E Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych (ul. Źródło Marii) – odc2

- TOM_IV1F Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych (ul. Węgierska) – odc2

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.
 • Uzyskano:

- Inwentaryzację urządzeń operatora Orange - aktualizację;

- Inwentaryzację urządzeń operatora UPC - aktualizację;

- Inwentaryzację urządzeń operatora Netpol - aktualizację;

- Inwentaryzację urządzeń operatora Netia - aktualizację;

- Uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy Exatel

 • Wykonano:

- Aktualizację PW usunięcia kolizji urządzeń operatora NETIA;

- Aktualizację PW usunięcia kolizji urządzeń operatora UPC;

- Aktualizację PW usunięcia kolizji urządzeń operatora NETPOL;

- Aktualizację PW usunięcia kolizji urządzeń operatora Exatel;

- Aktualizację PW usunięcia kolizji urządzeń operatora Orange;

 • Przekazano Generalnemu Wykonawcy w celu weryfikacji:

- PW_TOM_V1b Przebudowa sieci teletechnicznych Orange dla odcinka 1

- PW_Tom V_IE Przebudowy sieci telekomunikacyjnych Netpol Piotr Pruba dla odc. 2.

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Trwają prace nad uzgodnieniem projektu wykonawczego przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia z GazSystem.
 • W toku jest uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud.
 • Przekazanie Wykonawcy materiałów dotyczących budowy armatury na sieci ciepłowniczej na zgłoszenie do weryfikacji.
 • Otrzymano uwagi do projektu wykonawczego przebudowy gazociągów PSG s/ i n/c
  od IK.
 • Przekazano projekt kanalizacji deszczowej do IK.

 

ODCINEK 2

 • Trwają prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej.
 • Przeprowadzono analizę pism przesłanych przez Wykonawcę.
 • Przekazanie Wykonawcy kompletnego projektu wykonawczego na wodociągi
  i kanalizację sanitarną po weryfikacji.
 • Przekazano projekt wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo
  do IK.
 • Uzyskano warunki od PSG na budowę ochrony katodowej.
 • Uzyskanie praw do dysponowania gruntem na cele budowlane dla budowy armatury na sieci ciepłowniczej na zgłoszenie od ZDiZ.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 2 Inżynierowi i Zamawiającemu w celu zatwierdzenia.
 • Otrzymano uwagi Inżyniera do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 – wprowadzano poprawki do zasadnych uwagi i odnoszono się do nich.
 • Wprowadzano poprawki do zasadnych uwagi Inżyniera do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1.

Branża geotechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.
 • Otrzymano uwagi od Inżyniera do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 – trwa wprowadzanie korekt wynikających z uzasadnionych uwag.

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
 • Prowadzono prace nad przygotowaniem projektu wykonawczego rozbiórek obiektów kubaturowych.
 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem przedmiarów rozbiórek obiektów kubaturowych na odcinku 1 i 2.

Geodezja:
Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – zgłoszenie nowych zakresów,
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – prace zakończono

 

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

Odcinek 1 - prace zakończone

Odcinek 2  - obr. Chwaszczyno: zakończone, obr. Dąbrowa: zakończone (blokada na dz. nr 3335), obr. Wielki Kack: w trakcie wprowadzania do bazy przez MODGiK, obr. Karwiny: zakończone (blokada na dz. nr 20 i 29)

- obr. Chwaszczyno: zakończone, obr. Dąbrowa: zakończone, obr. Wielki Kack: w trakcie wprowadzania do bazy przez MODGiK, obr. Karwiny: zakończone.

 

Geologia - prace zakończono

Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Tydzień 26

Tydzień 25

Tydzień 24

Tydzień 23

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl