Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 23

Postęp prac w raportowanym okresie:

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Stałej Organizacji Ruchu – wprowadzano uwagi wskazane przez Wykonawcę.
 • Prowadzono prace nad koncepcją podłączenia węzła Chwaszczyno do drogi wojewódzkiej nr 218

Branża mostowa:

 • Odcinek 1 - Prowadzono prace nad PW ustrojów i wyposażenia.
 • Odcinek 2 - Prowadzono prace nad PW podpór i ustrojów z wyposażeniem na węźle Gdynia Wielki Kack.

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.
 • Prowadzono prace projektowe związane z uzgadnianiem Projektu Wykonawczego.
 • Prowadzono prace nad zestawieniami montażowymi i demontażowymi.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Trwają prace nad uzgodnieniem projektu wykonawczego przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia z GazSystem.
 • W toku jest uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud.
 • Przekazanie Wykonawcy materiałów dotyczących budowy armatury na sieci ciepłowniczej na zgłoszenie do weryfikacji.

ODCINEK 2

 • Trwają prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej.
 • Przeprowadzono analizę pism przesłanych przez Wykonawcę.
 • Przekazanie Wykonawcy kompletnego projektu wykonawczego na wodociągi i kanalizację sanitarną po weryfikacji.

Branża melioracyjna - Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża geotechniczna - Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
 • Prowadzono prace nad przygotowaniem projektu wykonawczego rozbiórek obiektów kubaturowych.
 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem przedmiarów rozbiórek obiektów kubaturowych na odcinku 1 i 2.

Geodezja:

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – zgłoszenie nowych zakresów,
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

Odcinek 1 - prace zakończono

Odcinek 2:

 • obr. Chwaszczyno: zakończone,
 • obr. Dąbrowa: zakończone (blokada na dz. nr 3335),
 • obr. Wielki Kack: w trakcie wprowadzania do bazy przez MODGiK,
 • obr. Karwiny: zakończone (blokada na dz. nr 20 i 29)

Geologia - prace zakończono.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie - Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl