Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 24

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Stałej Organizacji Ruchu – wprowadzono uwagi wskazane przez Wykonawcę.
 • Prowadzono prace nad koncepcją podłączenia węzła Chwaszczyno do drogi wojewódzkiej nr 218.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace nad PW ustrojów i wyposażenia.
 • Przekazano PW obiektów ES-77, MS-81, WD-82, PP-84, PP-88 do Inżyniera i Zamawiajacego do weryfikacji i zatwierdzenia.

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace nad PW podpór i ustrojów z wyposażeniem na węźle Gdynia Wielki Kack.

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.
 • Prowadzono prace projektowe związane z uzgadnianiem Projektu Wykonawczego.
 • Zakończono prace nad zestawieniami demontażowymi linii oraz montażowymi linii kablowych i napowietrznych.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Prowadzono prace nad uzgodnieniem Projektu Wykonawczego przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia z GazSystem.
 • Prowadzono prace projektowe związane z  uzgodnieniem Projektu Wykonawczego przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud.
 • Przekazanie Wykonawcy materiałów dotyczących budowy armatury na sieci ciepłowniczej
 • na zgłoszenie do weryfikacji.

ODCINEK 2

 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej.

Branża melioracyjna - Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 2 Inżynierowi i Zamawiającemu w celu zatwierdzenia.

Branża geotechniczna - Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odc. 2

Branża architektoniczna:

 • Przekazano Projekt Wykonawczego budynku toalet Generalnemu Wykonawcy do weryfikacji.
 • Przekazano projekt wykonawczy rozbiórek obiektów kubaturowych Generalnemu Wykonawcy do weryfikacji.

Geodezja:

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – zgłoszenie nowych zakresów,
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

 • Odcinek 1 - prace zakończono
 • Odcinek 2 - obr. Chwaszczyno: zakończone, obr. Dąbrowa: zakończone, obr. Wielki Kack: w trakcie wprowadzania do bazy przez MODGiK, obr. Karwiny: zakończone.

Geologia - prace zakończono
Postęp prac w zakrsie ochrony środowiska i branży zieleni:

 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie:

 • Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.
 • Zwożono sprzęt budowlany do robót ziemnych (spycharka i walec).

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl