Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 3

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   - Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.

Branża mostowa  - - prace zakończono. Oczekiwanie na badania podłoża pod obiektem WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2 w toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Trwa wprowadzanie uwag ZDiZ do projektu wykonawczego kanalizacji Deszczowej. Wprowadzenie uwag GDDKiA i przekazanie wersji elektronicznej PW kanalizacji deszczowej do GDDKiA cele akceptacji.

Branża elektroenergetyczna  - przygotowywano PW oświetlenie drogowe – UG Żukowo rew. 00R do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Branża teletechniczna – Na odcinku 1 trwa oczekiwanie na zatwierdzenie KSZR. Na odcinku 2 przygotowywano dokumentacje do przekazania Inżynierowi celem ostatecznego zatwierdzenia, oczekiwano na zatwierdzenie koncepcji KSZR oraz prowadzono prace nad projektem TOM V/3a Przebudowa sieci Tristar.

Branża melioracyjna  - prace zakończono – trwa oczekiwanie na zatwierdzenie PW

Branża geotechniczna  -  Bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP, trwa analiza otrzymanych uwag do PW.

Branża architektoniczna  - uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - przygotowywano odpowiedzi na zgłoszone uwagi do PW IX/2 dla odc. 1 i 2. Przygotowywano materiały do wniosku na wycinkę w związku z projektowaną drogą DD 2+890L na odcinku 2.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy głównej oraz dróg dojazdowych (km 2+200 -2+400, km 2+600 -2+750, km 4+780 – 4+900, km 5+500 – 5+640, km 7+600 – 7+700, km  8+800 -9+000, DD_3+830L (0+500-1+100)).  Robiono nasyp w km TG 8+900 -9+075, TG km 10+500-10+675, DG_4-8 oraz DT5 oraz wykopy w km TG 8+300 -8+400, TG km 10+400-10+525

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (CHW L5 0+540 -0+700, Tr. Kielnieńska km 1+430 -1+570, Tr. Chwaszczyńska 0+700 -1+100). Kontynuacja prac wycinkę drzew i krzewów oraz przeszukania saperskie w ciągu Trasy Kielnieńskiej (km 0+600-0+700).  Kontynuowano prace przygotowawcze przy placu otaczarni.

Branża mostowa – wykonywano prace ziemne polegające na wykopach dla obiektu ES-77 (km 5+080). Dla 2 odcinka prowadzono prace przy obiekcie WD-100 (km 4+173) polegające na montażu zbrojenia fundamentu dla podpory P2, na obiekcie WD-101 (km km 4+501) wykonywano wykop pod fundament P2 wraz z wymianą gruntu, wlewano chudy beton dla podporu P2.Obiekt WS-102 (km 4+330) wykonywano wykopy pod fundamenty ZRP dla podpory nr 3.  Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) wbijano ściankę szczelną pod fundamenty P1 ZRL; obiekt WS-105 (km 320+269 ZOT) robiono wykopy pod fundamenty ZRP, trwało wiercenie rur osłonowych ściągów stężających ścianki szczelne.

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy zbiornikach infiltracyjnych ZR2 i ZR4 polegających na ustawianiu krawężników betonowych, odhumusowanie oraz wykopy. Dodatkowo prowadzono prace przy kolizjach PW-8 (km 7+000) oraz PW-9 (8+301). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-15 (4+300).

Branż elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 1nn, SN4, SN5 oraz SN6 polegające na przepięciu kolizji. Na odcinku 2 wykonywano przewiert sterowany pod ZOT dla kolizji SN 45, 46, 48, 49 oraz 56. Prowadzono demontaż lamp z wysięgnikami wzdłuż nieczynnej ul. Chwaszczyńskiej.

Branż teletechniczna – prowadzono prace przy kolizjach T2 oraz z siecią INTERKAR. Na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji przez ZOT Polkomtel, Orange, Netia, T-Mobile – polegający na wykonaniu przewiertów i układanie kanalizacji.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl