Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 25

Postęp w zakresie praz projektowych branży drogowej:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
 • Prowadzono prace nad koncepcją podłączenia węzła Chwaszczyno do drogi wojewódzkiej nr 218.
 • Prowadzono analizę uzbrojenia terenu w okolicy fundamentu odciągu masztu w Chwaszczynie, w związku z czym przesłano plan sytuacyjny do uzgodnienia z zarządcą tegoż masztu.
 • Otrzymano uwagi dla odcinka 1 od Inżyniera – trwa analiza i wprowadzanie zasadnych korekt.

Postęp w zakresie praz projektowych mostowych:

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace nad PW obiektów WD-70, WD-72, WD-75, WD-78.

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack.
 • Przekazano obiekty WD-100, WD-101, WS-102, WS-104, WS-105, WD-106 do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego.

Branża elektroenergetyczna:

 • Zakończono prace nad Projektem Wykonawczym przebudów i przekazano projekt do weryfikacji.
 • Prowadzono prace projektowe związane z uzgadnianiem Projektu Wykonawczego.
 • Przekazano Generalnemu Wykonawcy tom IV/2a Oświetlenie drogowe – GDDKiA oraz tom IV/2b Oświetlenie drogowe – UG Szemud do weryfikacji.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Prowadzono prace nad uzgodnieniem projektu wykonawczego przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia z GazSystem.
 • Uzyskano negatywne uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud.

ODCINEK 2

 • Prowadzono prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej.

Branża melioracyjna:

 • Otrzymano uwagi Inżyniera do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 – wprowadzano poprawki do zasadnych uwagi i odnoszono się do nich.

Branża geotechniczna:

 • Otrzymano uwagi od Inżyniera do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 – trwa wprowadzanie korekt wynikających z uzasadnionych uwag.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 i przekazano go do weryfikacji do Generalnego Wykonawcy.

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej
 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego rozbiórek obiektów kubaturowych
 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem przedmiarów rozbiórek obiektów kubaturowych na odcinku 1 i 2

Geodezja:

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – zgłoszenie nowych zakresów,
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

 • Odcinek 1 - prace zakończono
 • Odcinek 2 - obr. Chwaszczyno: zakończone, obr. Dąbrowa: zakończone, obr. Wielki Kack: w trakcie wprowadzania do bazy przez MODGiK, obr. Karwiny: zakończone.

Geologia - prace zakończono

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branzy zieleni - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

  Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie:

  • Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.
  • Zwożono sprzęt budowlany do robót ziemnych (spycharka i walec).

  ZAMAWIAJĄCY
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
  Oddział w Gdańsku

  www.gddkia.gov.pl

  INŻYNIER KONTRAKTU
  Egis Poland Sp. z o.o.
  Warszawa

  www.egis-poland.com

  WYKONAWCA
  Polaqua Sp. z o.o.
  Piaseczno

  polaqua.pl