Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 44

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA, prace nad materiałami powykonawczymi
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na obu odcinkach trwały prace nad KNA. Na odcinku 1 przygotowanie projektów powykonawczych oraz  zatwierdzenie Projektu Wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. Na odcinku 2 trwa oczekiwanie na uzgodnienie zmian w projekcie KS przez ZDiZ.
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
Branża drogowa -  na odcinku 1 prowadzono prace na drogach dojazdowych/technologicznych. Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, Trasie Chwaszczyńskiej, na ul. Nowa Rdestowa, ZOT oraz drogach dojazdowych.
Branża mostowa - prowadzono prace na obiektach mostowych: WD-75, ES-77, MS-81, WS-87, PP-84 na odc.2 - WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, WD-98,
KD-99, WD-100, WD-103, WS-104, WS-105.
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z montażem armaruty i rurociągu hydroforni, prowadzono również prace związane z budową na sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,. Na odcinku 2 prowadzono roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
Branża teletechniczna - Na odc. 1 na Trasie głównej wykonywano montaż muf i spawanie światłowodu. Na odc. 2 na Trasie Chwaszczyńskiej wykonywano przebudowę sieci TRISTAR- MSS i WZKiOL.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 wykonano prace związane z budową sygnalizacji świetlnej na ul. Rdestowa-Krzemowa, na ZOT uruchamiano oświetlenie drogowe.
Branża melioracyjna - na odcinku 1 wykonywano umocnienie wylotów przepustów. Na odcinku 2 wykonywano roboty związane z rowem melioracyjnym na ul. Nowa Rdestowa.
SOR - kontynuowano montaż barier i wykonanie oznakowania na węzłach oraz Trasie Głównej.
Ogrodzenia - kontynuowano prace związane z budową ogrodzeń w ciągu Trasy Głównej.
Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 47

Tydzień 46

Tydzień 45

Tydzień 44

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl