Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 07-2019

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

Prace projektowe i Roboty drogowe:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.m Prowadzono prace związane z Projektem Stałej Organizacji Ruchu. Projekt Stałej Organizacji Ruchu wysłano przygotowane materiały do zarządców dróg i do Policji w celu wydania opinii.
 • Prowadzono prace nad koncepcją podłączenia węzła Chwaszczyno do drogi wojewódzkiej
  nr 218.
 • Przygotowywano materiały na styku ulicy Chwaszczyńskiej z ulicą Górniczą w celu uzgodnienia styku z miastem Gdynia i przekazano je do ZDiZ Gdynia i do Wydziału Inwestycji.
 • Odniesiono się do uwag Zamawiającego dla odcinka 1.
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

W okresie sprawozdawczym prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg. Zwożono sprzęt budowlany do robót ziemnych (spycharka i walec). Trwają prace nad przygotowaniem placu składowego
w miejscowości Bojano; odhumusowanie i budowa drogi dojazdowej. Transport kruszywa.

Prace projektowe i Roboty mostowe:

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace nad PW obiektów WD-70, WD-72, WD-75, WD-78 – przekazanie do zatwierdzenia przez IK.
 • Trwa przygotowywanie przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad KEP

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack, oraz przygotowywano przedmiary mostowe do PW obiektów na węźle W. Kack.
 • Prowadzono prace nad KEP

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 

Prace projektowe i Roboty branżowe:

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

Branża elektroenergetyczna:

ODCINEK 1

 • IV/2a Oświetlenie drogowe – GDDKiA – dopracowanie projektu wykonawczego
 • IV/2b Oświetlenie drogowe - UG Szemud - dopracowanie  projektu wykonawczego
 • IV/3a Zasilanie elektroenergetyczne i instalacja odgromowa (GDDKiA) - dopracowanie
  i projektu wykonawczego
 • IV/3c Zasilanie elektroenergetyczne oświetlenia drogowego (Urząd Gminy Szemud) –  dopracowanie projektu wykonawczego
 • Przekazano do weryfikacji przez Inżyniera projekty wykonawcze przebudów kolizji elektroenergetycznych (tomy IV/1),
 • Uzgodnienia w zakresie projektu wykonawczego przebudowy linii WN-110kV,
 • Tom IV/1 – Uzyskano uzgodnienie firmy Exatel w zakresie przebudowy linii światłowodowej podwieszonej na linii WN
 • Tom IV/1 – Wizja w terenie projektanta z kierownikiem robót elektrycznych i pomiar zapasu przewodu OPGW na słupie linii WN
 • Tom IV/1 – Uzyskanie zgody Energa Operator na wykorzystanie zapasu OPGW przy przebudowy linii światłowodowej podwieszonej na linii WN
 • Tom IV/1 – wprowadzanie korekt do projektu PW przebudów kolizji elektroenergetycznych
 • Tom IV/3 – przygotowanie wniosków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafek oświetleniowych dróg poprzecznych

 

ODCINEK 2

 • IV/1 Przebudowy elektroenergetyczne - dopracowanieprojektu wykonawczego
 • Tom IV/6A Przebudowa sygnalizacji świetlnej 3SS – dopracowanieprojektu wykonawczego
 • TOM IV/6B Demontaż sygnalizacji świetlnej 2SS i 1SS – dopracowanieprojektu wykonawczego
 • TOM IV/6C Przebudowa sygnalizacji świetlnej SL 312 – dopracowanieprojektu wykonawczego
 • TOM IV/6D Budowa sygnalizacji świetlnej SL 317 – dopracowanieprojektu wykonawczego
 • TOM IV/6E Budowa sygnalizacji świetlnej SL 318 – dopracowanieprojektu wykonawczego
 • TOM IV/6F - Przebudowa sygnalizacji świetlnej SL 311 – dopracowanieprojektu wykonawczego
 • TOM IV/7A Zasilanie podstacji trakcyjnej T1 „Nowowiczlińska” – dopracowanieprojektu wykonawczego
 • TOM IV/7B – Zasilanie podstacji trakcyjnej T2 „Rdestowa – dopracowanieprojektu wykonawczego
 • TOM IV/7C – Demontaż podstacji trakcyjnej T-2417 „Chwaszczyńska” – dopracowanieprojektu wykonawczego
 • Zakończono pracę nad tomem IV/1C i przygotowano do weryfikacji przez Inżyniera
 • Zmiany w projekcie wykonawczym oświetlenia drogowego (tomy IV/2), dostosowanie do rozwiązań branży mostowej
 • Prace nad projektem wykonawczym zasilania elektroenergetycznego (tomy IV/3)
 • Wprowadzenie uwag weryfikatora dot. TOM IV – Przebudowa trakcji trolejbusowej wraz z kablami trakcyjnymi.
 • Tom IV/2 – Prace nad projektem wykonawczym oświetlenia drogowego
 • Tom IV/3 – Prace nad projektem wykonawczym zasilania elektroenergetycznego
 • Tom IV/6 – Prace nad projektem wykonawczym budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnej
 • Tom IV/6F – W związku z uzyskaniem informacji o odległym przesunięciu terminu realizacji inwestycji Urzędu Miasta Gdyni w zakresie przebudowy ul. Chwaszczyńskiej do 3 pasów na skrzyżowaniu z ul. Górniczą, opracowano wariant przebudowy sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu uwzględniający przejście z układu 3-pasowego proj. S6 w układ 2-pasowy istniejącej drogi.

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • TOM V/1G – Przebudowy sieci telekomunikacyjnych T-Mobile Polska S.A – zaktualizowano projekt wykonawczy,
 • TOM V/1J – Przebudowy sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. – zaktualizowano projekt wykonawczy,
 • Odc.1 - Uzyskano uzgodnienie PW od Orange (tom V/1J)
 • Tom V/1 – Prace nad projektem wykonawczym przebudów kolizji teletechnicznych
 • Tom V/2 – Prace nad projektem wykonawczym kanału technologicznego

Odcinek 2:

 • TOM V/3C - Przebudowa sieci WZKiOL dopracowanieprojektu wykonawczego.
 • Aktualizowanie PW usunięcia kolizji UPC w związku z otrzymanymi od operatora wytycznymi (tom V/1D)
 • Prace nad projektem wykonawczym przebudowy sieci Tristar Miejskiej Sieci Szkieletowej i sieci WZKiOL (tom V/3)
 • TOM V/3A - Przebudowa sieci TRISTAR – dopracowanieprojektu wykonawczego
 • TOM V/3B - Przebudowa Miejskiej Sieci Szkieletowej – dopracowanieprojektu wykonawczego,
 • Uzyskano uzgodnienie PW tomu V/1A Multimedia;
 • Tom V/1 – Wysłano do operatora Vectra zaktualizowany projekt zgodnie z otrzymanymi wytycznymi;
 • Tom V/1 – Wysłano zaktualizowany projekt zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i uzyskano uzgodnienie od operatora Limes;
 • Tom V/3 – Prace nad projektem wykonawczym przebudowy sieci Tristar, Miejskiej Sieci Szkieletowej i sieci WZKiOL

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Trwają prace nad uzgodnieniem projektu wykonawczego przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia z GazSystem.
 • Przekazano projekt przebudowy gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PSG po uwzględnieniu uwagi IK.
 • Przekazano projekt przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej gminę Szemud po wprowadzaniu uwag gestora sieci oraz projekty na MOP.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud, wprowadzane są uwagi gestora sieci
 • Przekazano projekt budowy wodociągów na terenie MOP do IK.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez gestora - gminę Szemud do projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez IK do projektu kanalizacji deszczowej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej na terenie MOP.

ODCINEK 2

 • Trwają prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej.
 • Uzyskanie uzgodnienia OPEC dla budowy armatury na sieci ciepłowniczej na zgłoszenie od ZDiZ
 • Prace nad projektem wykonawczym na wodociągi i kanalizację sanitarną dla PEWIK do weryfikacji.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej i przebudowy gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PSG.
 • Uzyskano uzgodnienie OPEC dla budowy armatury na sieci ciepłowniczej na zgłoszenie.
 • Zgłoszono projekt budowy armatury na sieci ciepłowniczej do UM w Gdyni.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez IK do projektu przebudowy i budowy sieci wodociągowej w gminie Żukowo.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez IK do projektu budowy i likwidacji sanitarnej w gminie Żukowo.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c.
 • Przekazanie projektów wykonawczych na przebudowę sieci wodociągowejw gminie Żukowo (rev.01) do IK;

Branża melioracyjna:

 • Wprowadzono uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna:

 • Przygotowywanie rewizji 01 PW dla odcinka 1 (w nawiązaniu do przekazanych odpowiedzi na uwagi przekazane do IK)
 • Przekazano PW dla odcinka 2 - TOM 10/1 - dopracowanieprojektu wykonawczego
 • Opracowywanie materiałów do PW dla wariantowej budowy nasypów (z gruntów spoistych stabilizowanych lub niespoistych zbrojonych)
 • Odc.1 - Opracowywanie projektu wzmocnienia podłoża TOM10/2
 • Odc.1 - Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM10/3
 • Odc.2 - Nanoszenie zmian w PW oraz przygotowywanie wersji dla IK
 • Odc.2 - Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM 10/2

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

Wykonawca natknął się na artefakty archeologiczne. O czym poinformował Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odbyło się spotkanie na budowie, na którym inspektor
z ramienia PWKZ stwierdził brak znalezisk archeologicznych.

Geodezja:
Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – dokumentacja w PODGiK,
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – prace zakończono

 

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

Odcinek 1 oraz 2 - prace zakończono

Geologia - prace zakończono

Ochrona środowiska:

 • Odc. 1 – korekta przedmiarów;
 • Odc. 1 i 2 przekazano projekt zieleni do Inżyniera.
 • Odc. 1 i 2analiza uwag Zamawiającego do projektu zieleni.
 • Odc. 2 – uszczegółowienie Projektu o m.in. ilość poszczególnych gatunków;
 • Odc. 2 Przekazano projekt zieleni do uzgodnienia do ZDiZ oraz do Biura Ogrodnika Miasta - sprawdzenie ilości.

Tydzień 31

Tydzień 30

Tydzień 29

Tydzień 28

Tydzień 27

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl