Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

styczeń 2023

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA, prace nad materiałami powykonawczymi
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA, prace nad materiałami powykonawczymi
Branża sanitarna  - na obu odcinkach trwały prace nad KNA. Na odcinku 1 przygotowanie projektów powykonawczych oraz  zatwierdzenie Projektu Wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. 
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA i dokumentacją powykonawczą
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą.

Opis wykonywanych Robót
Branża drogowa -  Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, Trasie Chwaszczyńskiej, ZOT oraz drogach dojazdowych.
Branża mostowa - prowadzono prace na obiektach mostowych na odc.1: WS-80, MS-81, PP-88. Na odc.2 : PZD-90, WD-93, WD-95, WS-102,  WS-104, WS-105.
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace związane z montażem armatury i rurociągu hydroforni. Na odcinku 2 prowadzono roboty związane z montażem skrzynek zasuw, montażem włazów oraz przygotowania do do odbioru technicznego i przeglądów kanałów deszczowych.
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 wykonano prace związane z budową sygnalizacji świetlnej na ul. Rdestowa-Krzemowa oraz na ul. Nowowiczlińska-Chwaszczyńska.
SOR - na ul. Nowa Rdestowa montowano balustrady.
Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 4

Tydzień 3

Tydzień 2

Tydzień 1

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl