Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 27

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Stałej Organizacji Ruchu. Projekt Stałej Organizacji Ruchu wysłano do zarządców dróg i do Policji w celu wydania opinii.
 • Prowadzono prace nad koncepcją podłączenia węzła Chwaszczyno do drogi wojewódzkiej nr 218.
 • Odniesiono się do uwag Zamawiającego dla odcinka 1. Trwa wprowadzanie korekt.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża mostowa:

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace nad PW obiektów WD-70, WD-72, WD-75, WD-78 – przekazanie do zatwierdzenia przez IK.
 • Trwa przygotowywanie przedmiarów.

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack

Branża elektroenergetyczna:

ODCINEK 1

 • IV/2a Oświetlenie drogowe – GDDKiA – dopracowanie projektu wykonawczego
 • IV/2b Oświetlenie drogowe - UG Szemud - dopracowanie  projektu wykonawczego
 • IV/3a Zasilanie elektroenergetyczne i instalacja odgromowa (GDDKiA) - dopracowanie i projektu wykonawczego
 • IV/3c Zasilanie elektroenergetyczne oświetlenia drogowego (Urząd Gminy Szemud) –  dopracowanie projektu wykonawczego

ODCINEK 2

 • IV/1 Przebudowy elektroenergetyczne - dopracowanie  projektu wykonawczego
 • Tom IV/6A Przebudowa sygnalizacji świetlnej 3SS – dopracowanie  projektu wykonawczego
 • TOM IV/6B Demontaż sygnalizacji świetlnej 2SS i 1SS – dopracowanie  projektu wykonawczego
 • TOM IV/6C Przebudowa sygnalizacji świetlnej SL 312 – dopracowanie  projektu wykonawczego
 • TOM IV/6D Budowa sygnalizacji świetlnej SL 317 – dopracowanie  projektu wykonawczego •   TOM IV/6E Budowa sygnalizacji świetlnej SL 318 – dopracowanie  projektu wykonawczego
 • TOM IV/6F - Przebudowa sygnalizacji świetlnej SL 311 – dopracowanie  projektu wykonawczego
 • TOM IV/7A Zasilanie podstacji trakcyjnej T1 „Nowowiczlińska” – dopracowanie  projektu wykonawczego
 • TOM IV/7B – Zasilanie podstacji trakcyjnej T2 „Rdestowa – dopracowanie  projektu wykonawczego
 • TOM IV/7C – Demontaż podstacji trakcyjnej T-2417 „Chwaszczyńska” – dopracowanie  projektu wykonawczego

Branża teletechniczna:

 • TOM V/1G – Przebudowy sieci telekomunikacyjnych T-Mobile Polska S.A – zaktualizowano projekt wykonawczy,
 • TOM V/1J – Przebudowy sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. – zaktualizowano projekt wykonawczy,
 • TOM V/3A - Przebudowa sieci TRISTAR – dopracowanie  projektu wykonawczego
 • TOM V/3B - Przebudowa Miejskiej Sieci Szkieletowej – dopracowanie  projektu wykonawczego,
 • TOM V/3C - Przebudowa sieci WZKiOL dopracowanie  projektu wykonawczego.

 

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Trwają prace nad uzgodnieniem projektu wykonawczego przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia z GazSystem.
 • W toku jest uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud – wprowadzane są uwagi gestora sieci.

ODCINEK 2

 • Trwają prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej.
 • Uzyskanie uzgodnienia OPEC dla budowy armatury na sieci ciepłowniczej na zgłoszenie od ZDiZ

 

Branża melioracyjna:

 • Wprowadzano uwagi  Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1.

Branża geotechniczna:

 • Trwa przygotowywanie rewizji 01 PW dla odcinka 1 (w nawiązaniu do przekazanych odpowiedzi na uwagi przekazane do IK)
 • Przekazano PW dla odcinka 2 - TOM 10/1 - dopracowanie  projektu wykonawczego
 • Trwa opracowywanie projektu wzmocnienia podłoża TOM10/2
 • Trwa opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM10/3

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej

 

Geodezja:

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – kompletowanie dokumentacji,
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

Odcinek 1 - prace zakończono

Odcinek 2 - prace zakończono

 

Geologia - prace zakończono
Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni:

 • Odc. 1 – korekta przedmiarów;
 • Odc. 2 – uszczegółowienie Projektu o m.in. ilość poszczególnych gatunków;

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie

 • Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.
 • Przygotowanie placu składowego w miejscowości Bojano. Odhumusowanie i budowa drogi dojazdowej.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl