Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 5

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   - Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.

Branża mostowa  - - prace zakończono. Oczekiwanie na badania podłoża pod obiektem WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud.  Na odcinku 2 wprowadzano uwag ZDiZ do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie PW kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK.  Przekazano rysunki zamienne przebudowy sieci ciepłowniczej celem akceptacji przez Inżyniera. Odbyło się spotkanie w PSG w Gdyni ws zmiany projektu gazociągu w rejonie ul.Zródło Marii.

Branża elektroenergetyczna  - na 1 odcinku – zostały poprawione uwagi do PW TOM IV/2c oświetlenie drogowe. Na odcinku 2 dla TOM IV/2d Oświetlenie drogowe – poprawiano uwagi do projektu wykonawczego i przekazanie do ponownego uzgodnienia

Branża teletechniczna – na obu odcinkach oczekiwano na zatwierdzenie koncepcji KSZR . Na odcinku 2  prowadzono prace nad projektem TOM V/3a Przebudowa sieci Tristar.

Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad PW odcinka 1 i 2

Branża geotechniczna  -  trwa bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywaną korespondencję ZDP. Spotkanie w biurze IK.

Branża architektoniczna  - uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - przygotowywanie rewizji PW odc.1 i 2

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy głównej oraz dróg dojazdowych (TG (0+800 – 1+100), TG(5+300 -5+400), DD_9+430L (0+800 -1+000)). Robiono nasyp w km TG (4+250-4+300), TG (6+460-6+700), TG (8+600 -8+700), DL 4-6, DD_9+430L (0+800 -1+000) oraz wykopy w km TG (2+700-2+900), TG (6+000 – 6+150), TG (8+300 -8+400), DD_9+430L (0+800-1+000).  Dodatkowo, w km 3+480- 3+600 TG wykonywano wymianę gruntu. Wykonywano podbudowę w ciągu DT 10, oraz DD8+430L (0+000-0+100; 0+300 -0+400).

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (Tr. Chwaszczyńska km 0+700-1+100, km 1+300 -1+500.  Robiono nasyp w km 4+000 - 4+200 L  oraz  3+000 - 4+000 P    Trasy Chwaszczyńskiej. Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 1+515-1+590 oraz z zakończeniem zbiornika kompensacyjnego w km 1+500. Na obiekcie WD-106 str. P wykonano zjazd.

Kontynuowano prace przy  wycinkach drzew i krzewów (DK20, km 319+000 -320+200) wraz z usuwaniem karpin.   Kontynuowano prace przy przeszukaniach saperskich oraz prowadzono roboty przygotowawcze przy placu otaczarni.

Branża mostowa – przygotowywano platformy robocze pod pale  P3; P4 dla obiektu ES-77 (km 5+080), na obiekcie WD-78 (6+148) wbijano pale wraz próbnym obciążeniem pali – badanie dynamiczne; Obiekt WD-82 (km 8+412) wykonywano wykopy wraz z chudym betonem.

Na 2 odcinku prowadzono prace przy obiekcie WD-100 (km 4+173) polegające na montażu zbrojenia filaru dla podpory P2, na obiekcie WD-101 (km km 4+501) wykonywano montaż zbrojenia filaru  dla podpory P1, dla podpory P1 wlewano beton wyrównawczy, pracę nad wyminą gruntu dl podpory P1. Prace nad montażem zbrojenia filaru  dla podpory P2.Obiekt WS-102 (km 320+425) - wykonanie przewiertów pod ściągi ścianki tymczasowej.Obiekt WD-103 (km 320+671) wykonywano ściankę szczelną tymczasową dla podpory  P2. Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) trwało wbijanie ścianki szczelnej  dla podpory P3 ZRP;  wykop , wymiana, chudy beton dla podpory 1 ZRP; obiekt WS-105 (km 320+269 ZOT układano konstrukcję kleszczy ścianki tymczasowej; obiekt WD-106  (km 321+127) wykonywano wykop P1 wraz z chudym betonem.

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-1 (0+316), PW-7 (5+182), PW-8 (km 7+000),  PW-9 (8+301) oraz PW-14 (DD_11+390P km 1+644). W km 12+696 usuwano kolizję z siecią gazową średniego ciśnienia PG-4.  Prowadzono pracę przy kanalizacji deszczowej Sw9/2 - Sw9/1 (km 10+000) oraz kanalizacji deszczowej Sw7B/2 - Sw7B/1 (km 6+660). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640).

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 12nn, 18nn, 19nn oraz  2SN, 3SN polegające na ułożeniu kabla. Na odcinku 2 stacja transformacyjna została posadowiona na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych.

Branża teletechniczna – na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji przez ZOT Polkomtel, Orange, Netia, T-Mobile – polegający na wykonaniu przewiertów i układanie kanalizacji.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl