Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 34

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Trwa wprowadzanie korekt na odcinku 1 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera..
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • Odc.1 – prowadzono prace nad PW obiektu ramowego WS-80.
 • Odc.2 – prowadzono prace nad PW obiektów bez węzła W. Kack. Wprowadzanie uwag w PW obiektów WS-104 i WS-105.

Branża elektroenergetyczna:

Odcinek 1:

 • TOM IV/2b Oświetlenie drogowe – przygotowano projekt i przekazano do uzgodnienia UG Szemud.

Odcinek 2:

 • TOM IV/1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - weryfikacja zasadności uwagi do PW od Energa Operator, wprowadzanie korekt do dokumentacji na podstawie uwag
 • TOM IV/2b Oświetlenie drogowe – przygotowano projekt i przekazano do uzgodnienia ZDiZ Gdynia
 • TOM IV/4 Przebudowa trakcji trolejbusowej wraz kablami trakcyjnymi - Przekazanie projektu do ponownej weryfikacji

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • TOM V/1A i  TOM V/1B  Przebudowy sieci telekomunikacyjnych – projekt u Inżyniera

Odcinek 2:

 • Uzgodniono przez Operator PW przebudowy sieci T-Mobile (uzgodnienie wysłano pocztą)
 • TOM V/3B Przebudowa Miejskiej Sieci Szkieletowej – Przekazano PW dla uzgodnienia przez Operatora.

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez Inżyniera oraz gestora GPK Szemud do projektu przebudowy i budowy sieci wodociągowej.
 • Przekazanie projektu wykonawczego Tom VI/1a Przebudowa i budowa sieci wodociągowej do Gestora GPK Szemud.
 • Prace nad projektem wykonawczym przebudowy kanalizacji sanitarnej.

ODCINEK 2

 • Przekazanie projektu wykonawczego Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej do gestora PWiK w Gdyni.
 • Prace nad projektem wykonawczym na wodociągi dla PEWIK.
 • Prace nad projektem przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c.
 • Prace nad projektem wykonawczym budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej.

Branża melioracyjna - wprowadzano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna - Odc.2 - tom 10/1 - Nanoszenie zmian w PW oraz przygotowywanie wersji dla IK

Branża architektoniczna - prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej

Geodezja:

MDCP:

 • PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – dokumentacja w PODGiK,
 • PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 • MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

Odcinek 1 - prace zakończono.

Odcinek 2 - prace zakończono.

Geologia - prace zakończono.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni - wprowadzanie zmian do projektu, wynikających z uwag dla odcinka 1 i 2

 
Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie:

 • Prowadzono inwentaryzacje budynków.
 • Prowadzono transport kruszyw.
 • Prowadzono prace związane z montażem armatury na sieci ciepłowniczej.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl