Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 35

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_6 (WD-78) z drogą powiatową 1412G.
 • Trwa wprowadzanie korekt na odcinku 1 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera..
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża elektroenergetyczna:

Odcinek 1:

 • Praca nad projektem wykonawczym

Odcinek 2:

 • TOM IV/1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - wprowadzanie korekt do dokumentacji na podstawie uwag Inżyniera: przekroje przejść pod drogami
 • Tom IV_2C Oświetlenie drogowe UG Żukowo - Prace nad projektem wykonawczym
 • Tom IV_2C Oświetlenie drogowe - Wysłanie projektu wykonawczego do uzgodnienia przez UG Żukowo.

Branża teletechniczna:

Odcinek 1 - prace nad projektem wykonawczym

Odcinek 2:

 • TOM V/1  Przebudowy sieci telekomunikacyjnych –  przekazanie kolejnych projektów wykonawczych do weryfikacji do Inżyniera.
 • TOM V/2 Budowa kanału technologicznego – Kontynuacja prac.
 • TOM V/3C Przebudowa sieci WZKiOL – przekazanie projektu wykonawczego do weryfikacji przez Inżyniera.

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez Inżyniera oraz gestora GPK Szemud do projektu przebudowy i budowy sieci wodociągowej, wymiana już złożonych rysunków.
 • Przekazanie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej do IK i gestora GPK Szemud.

ODCINEK 2

 • Prace nad projektem wykonawczym na wodociągi dla PEWIK.
 • Prace nad projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej.
 • Przekazano projekt techniczny rewizja 01-zabezpieczenia zabudowanej armatury na istn. sieci ciepłowniczej.

Branża melioracyjna:

 • Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 1 i 2 do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.

Branża geotechniczna:

 • Odc.2 - Tom X/1 - przekazano PW do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branż.

Geodezja:

MDCP:

 • PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – dokumentacja w PODGiK,
 • PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 • MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

Odcinek 1- prace zakończono.

Odcinek 2 - prace zakończono.

Geologia - prace zakończono.

 

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • Odc.1 – prowadzono prace nad PW obiektu ramowego WS-80.
 • Odc.2 – prowadzono prace nad PW obiektów bez węzła W. Kack. Wprowadzanie uwag w PW obiektu WS-102.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni:

 • Wprowadzanie zmian do projektu, wynikających z uwag dla odcinka 1 i 2

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie:

 • Prowadzono transport kruszyw.
 • Prowadzono prace związane z montażem armatury na sieci ciepłowniczej.
 • Przygotowanie placu pod wytwórnie betonu.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl