Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 36

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_6 (WD-78) z drogą powiatową 1412G.
 • Odniesiono się do uwag Zamawiającego do PW dla odcinka 1 - trwa wprowadzanie korekt na odcinku 1 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera..
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża elektroenergetyczna:

 • Odcinek 1 - TOM IV/1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - wprowadzanie korekt do dokumentacji na podstawie uwag Inżyniera
 • Odcinek 2 - TOM IV/1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - wprowadzanie korekt do dokumentacji na podstawie uwag inżyniera: przekroje przejść pod drogami

Branża teletechniczna:

Odcinek 1 - Prace nad projektem wykonawczym

Odcinek 2:

 • TOM V/1H  Przebudowy sieci telekomunikacyjnych - uzyskano uzgodnienie od operatora Netia S.A.
 • TOM V/3C Przebudowa sieci WZKiOL – wydrukowano projekt wykonawczy do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Uzyskano akceptację projektu przebudowy gazociągów niskiego i średniego ciśnienia przez IK.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez gestora GPK Szemud do projektu przebudowy i budowy sieci wodociągowej, wymiana już złożonych rysunków.
 • Prace nad projektem przebudowy i budowy sieci wodociągowej na MOP.

ODCINEK 2

 • Wprowadzanie uwag wykonawcy do projektu wykonawczego na wodociągi dla PEWIK. Złożenie do gestora.
 • Prace nad projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej.

Branża melioracyjna - PW w trakcie weryfikacji przez IK i KP.

Branża geotechniczna - Prace nad projektem wykonawczym.

Branża architektoniczna - Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branż.

Geodezja - Geodezyjna obsługa budowy.

Geologia - Prace zakończono.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • Odc.1 – prowadzono prace nad PW obiektu ramowego WS-80 i WS-87.
 • Odc.2 – prowadzono prace nad PW obiektów bez węzła Gdynia Wielki Kack.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni:

 • Prace nad projektem wykonawczym.
 • Prace nad wnioskiem o wydanie decyzji derogacyjnych.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie:

 • Prowadzono transport kruszyw.
 • Prowadzono prace związane z montażem armatury na sieci ciepłowniczej.
 • Przygotowanie placu pod wytwórnie betonu.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl