Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 37

Postęp w zakresie prac branży drogowej:

 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_6 (WD-78) z drogą powiatową 1412G.
 • Trwa wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego na odcinku 1 i 2 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera.
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • Odc.1 – prowadzono prace nad PW obiektu ramowego WS-80 i WS-87.
 • Odc.2 – prowadzono prace nad PW obiektów bez węzła Gdynia Wielki Kack.

Branża elektroenergetyczna:

Odcinek 1:

 • wprowadzanie korekt do projektu Wykonawczego Tom IV_1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych NN i SN

Odcinek 2:

 • wprowadzanie korekt do Projektu Wykonawczego Tom IV_1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych NN i SN na podstawie uwag Energa Operator
 • prace nad projektem wykonawczym Tom IV_2a Oświetlenie drogowe – GDDKiA

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • prace nad projektem TOM V/2 Budowa kanału technologicznego.

Odcinek 2:

 • prace nad projektem TOM V/2 Budowa kanału technologicznego
 • rozmowy w siedzibie Orange Polska dotyczące uzgodnienia projektu TOM V/1J – Przebudowy sieci telekomunikacyjnych.

 

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Przekazano PW przebudowy kanalizacji sanitarnej i budowy sieci wodociągowej
 • na MOP do IK.
 • Analiza uwag IK do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej – zbiorniki retencyjne, przygotowywanie stanowiska TGD.
 • Analiza uwag Zamawiającego do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej – zbiorniki retencyjne.
 • W toku jest uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud.

ODCINEK 2

 • Złożenie do PEWIK Projektu Wykonawczego budowy i przebudowy sieci wodociągowej
 • do uzgodnienia.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci ciepłowniczych.
 • Uzyskano zatwierdzenie Projektu Wykonawczego przebudowy tomu VI/1A WA Żukowo odcinek 2 przez IK.

Branża melioracyjna - przekazanie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego.

Branża geotechniczna:

 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym branży geotechnicznej po uwagach Inżyniera.
 • Zaktualizowano i przekazano przedmiary w nawiązaniu do przekazanej wersji PW odcinka 1.

Branża architektoniczna - prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet
w zakresie branż.

Geodezja - prace zakończono.

Geologia - prace zakończono.

 

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie:

 • Prowadzono transport kruszyw.
 • Przygotowanie placu pod wytwórnie betonu.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl