Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 39

Branża drogowa:

 • Trwa wprowadzanie korekt na odcinku 1 i 2 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera..
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża elektroenergetyczna:

Odcinek 1:

 • wprowadzano korekty do projektu wykonawczego Tom IV_1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nN i SN

Odcinek 2:

 • prowadzono prace nad projektem wykonawczym Tom IV_2a Oświetlenie drogowe - GDDKiA
 • wprowadzano korekty do dokumentacji na podstawie uwag oraz ustaleń ze spotkania roboczego w siedzibie Energa Operator

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • prowadzono prace nad projektem Tom TOM V/2 Budowa kanału technologicznego.

Odcinek 2:

 • prowadzono prace nad projektem Tom V/3A Przebudowa sieci TRISTAR
 • prowadzono prace nad projektem Tom TOM V/2 Budowa kanału technologicznego.

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Trwała weryfikacja wstępnego doboru urządzeń - pompownie.
 • W toku jest uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud.

ODCINEK 2

 • Trwała analiza uwag PEWIK do złożonych projektów.
 • Uzyskano korektę uzgodnienia PSG przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c.

Branża melioracyjna - wprowadzanie uwag od Inżyniera i Zamawiającego.

Branża geotechniczna - wprowadzano uwagi do PW na odcinek 1, rozpoczęto analizę uwag do PW na odcinek 2.

Branża architektoniczna - prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branż.

Geodezja - prowadzono prace związane z geodezyjną obsługą budowy.

Geologia- prace zakończono.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • Odc.1 – zakończono prace nad PW obiektu WD-78, wprowadzano uwagi do PW obiektu PZGd-73.
 • Odc.2 – zakończono prace nad PW obiektu WS-102, prowadzono prace nad PW obiektów bez węzła W. Kack.

 Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni - trwają prace na projektem wykonawczym.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie:

 • Prowadzono transport kruszyw.
 • Przygotowanie placu pod wytwórnie betonu.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl