Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 40

Branża drogowa:

 • Trwa wprowadzanie korekt na odcinku 1 i 2 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 1 Inżynierowi i Zamawiającemu w celu zatwierdzenia.
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Prowadzono prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • Odc.1 – wprowadzano uwagi do PW obiektów: WD-72, PZGd-73, WD-75, ES-77, WS-80, WD-82, PP-84, PP-88,.
 • Odc.2 – prowadzono prace nad PW obiektów: PZDs-90, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, WD-98, KD-99, WD-103.

Branża elektroenergetyczna:

Odcinek 1:

 • przekazano do Inżyniera projekt Tom IV_1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nN i SN z wprowadzonymi korektami
 • uzgodniono projekt przebudowy linii wysokich napięć
 • uzgodniono projekt przebudowy oświetlenia z gminy Szemud
 • trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

Odcinek 2:

 • Udział w spotkaniu w siedzibie Energa Operator celem określenia ostatecznego zakresu i formy przebudowy urządzeń elektroenergetycznych nN i SN .
 • Wprowadzanie korekt do dokumentacji urządzeń elektroenergetycznych nN i SN na podstawie uwag oraz ustaleń ze spotkań roboczych w siedzibie Energa Operator.
 • prace nad projektem wykonawczym Tom IV_2a Oświetlenie drogowe – GDDKiA
 • trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • prowadzono prace nad projektem Tom TOM V/2 Budowa kanału technologicznego.
 • trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

Odcinek 2:

 • kontynuowano prace nad projektem TOM V/2 Budowa kanału technologicznego
 • trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Trwała weryfikacja wstępnego doboru urządzeń, korekta rzędnych - hydrofornia.
 • W toku jest uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud.
 • Trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

ODCINEK 2

 • Trwała analiza uwag PEWIK do złożonych projektów.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej.
 • Wystąpiono o uzgodnienie przebudowy sieci gazowej n/c i s/c.
 • Wystąpiono o uzgodnienie przebudowy sieci ciepłowniczej.
 • Trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

Branża melioracyjna - wprowadzanie uwag od Inżyniera i Zamawiającego.

Branża geotechniczna:

ODCINEK 1

 • Analiza uwag Zamawiającego.
 • Wprowadzono do projektu uwagi IK.
 • Trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

ODCINEK 2

 • Analiza uwag Zamawiającego.
 • Analiza uwag oraz przygotowanie stanowiska IK
 • Trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

Branża architektoniczna - prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branż.

Geodezja - prowadzono prace związane z geodezyjną obsługą budowy.

Geologia - prace zakończono.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni - trwają prace na projektem wykonawczym.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie - przygotowanie placu pod wytwórnie betonu.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl