Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 41

Branża drogowa:

 • Wprowadzano korekty na odcinku 2 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera.
 • Trwały prace nad opracowaniem przedmiarów dla odcinka.
 • Uzyskano ZUD na terenie miasta Gdyni.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża elektroenergetyczna:

Odcinek 1:

 • przekazano do Inżyniera PW+STWiORB przebudowy linii wysokich napięć celem akceptacji

Odcinek 2:

 • Wprowadzanie do dokumentacji (tomy IV/1A-F) korekt oraz zmiany zakresu przebudów na podstawie kolejnych uwag Energa Operator.
 • prace nad projektem wykonawczym Tom IV_2a Oświetlenie drogowe – GDDKiA
 • przygotowanie dokumentacji (tom IV/7A „Zasilanie  podstacji trakcyjnej T1 Nowowiczlińska”, IV/7B „Zasilanie  podstacji trakcyjnej T2 Rdestowa” i IV/7C „Demontaż podstacji trakcyjnej Chwaszczyńska”) celem przekazania do Inżyniera do akceptacji.

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • prowadzono prace nad projektem Tom TOM V/2 Budowa kanału technologicznego.

Odcinek 2:

 • uzyskano uzgodnienie PW przez Orange
 • praca nad projektem Tom V/3A Przebudowa sieci TRISTAR
 • praca nad projektem Tom TOM V/2 Budowa kanału technologicznego
 • przygotowanie dokumentacji (tom V/3C „Przebudowa sieci WZKiOL”) celem przekazania do Inżyniera do akceptacji

Branża sanitarna:

Odcinek 1

 • Trwała weryfikacja wstępnego doboru urządzeń, korekta rzędnych - hydrofornia.

Odcinek 2

 • Trwała analiza uwag PEWIK do złożonych projektów.
 • Złożono projekty wykonawcze przebudowy sieci ciepłowniczej do uzgodnienia przez OPEC.
 • Złożono projekty wykonawcze przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c do uzgodnienia przez PSG.
 • Prowadzono prace nad projektem wykonawczym ochrony katodowej.
 • Przekazano ST uzgodnionych przez IK na przebudową wodociągów i kanalizacji sanitarnej dla zakresu SK Żukowo.

Branża melioracyjna:

 • Wprowadzanie uwag od Inżyniera i Zamawiającego

Branża geotechniczna:

ODCINEK 1

 • Przygotowano stanowisko do uwag przekazanych przez weryfikatora GDDKiA
 • Uszczegółowiono projekt o elementy wynikające z uwag weryfikatora GDDKiA.

ODCINEK 2

 • Uszczegóławiano projekt o elementy wynikające z uwag GDDKiA oraz IK

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branż.

Geodezja:

 • Prowadzono prace związane z geodezyjną obsługą budowy.

Geologia - prace zakończono.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

Odc.1

 • przekazano wersji do zatwierdzenia PW rew.00 R obiektów (szt.8): WD-72, PZGd-73, WD-75, ES-77, WS-80, WD-82, PP-84, PP-88.

Odc.2

 • przekazano do weryfikacji PW rew.01 obiektów: WD-94, WD-95, WD-98, WD-103.
 • trwały prace nad PW obiektów: PZDs-90, WD-92, WD-93, KD-99

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni:

 • odc. 1 i 2 – przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK i Zamawiającego.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie:

 • Przygotowanie placu pod wytwórnie betonu.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl