Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 10

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.

Branża mostowa  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym obiektu WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 - przekazanie projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad PW likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK.

Branża elektroenergetyczna  - na obu odcinkach prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym.  

Branża teletechniczna – na obu odcinkach prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  Wprowadzanie zmian/uzupełnień do projektu w nawiązaniu do spotkania w biurze IK 

Branża architektoniczna  - weryfikacja PW przez IK i Zamawiającego

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonanie badań próbek z próbek z pod obiektu WD-91.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej TG (10+000 - 10+200).  Robiono nasyp w km TG (5+100 - 5+300), TG (6+460 - 6+680), TG (11+375 - 11+500), TG (11+700 - 12+300), wał na MOP-ie, DD3+830P, DD_2+870L, DD_9+430L oraz wykopy w km TG (2+100 - 2+300), TG (4+700 - 4+800), TG (5+300 - 5+400), TG (6+200 - 6+350), AW3+130 P i L, TG (11+700 - 12+300), DD3+830P, DD6+140P, DD_9+430L.. Na odcinku  TG (4+300 - 4+400), TG (10+020 ), TG (11+155 - 11+195) wykonywano wymianę gruntu.

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (Trasa Chwaszczyńska 1+300 - 1+500,ZOT - WWKL4). Robiono nasyp w km 3+000 - 4+000 P, 4+000 - 4+200 L, WWKL3 (km 0+600 - 0+900) oraz wykop w ciągu ZOT - WWK3 (km 0+100).  Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 1+515 - 1+590.  W km 0+860 - 1+400 wykonano drogę technologiczną W_CHW_L6

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

ES-77(km 5+080) – wykonano próbne obc. statyczne, kucie głowic pali podpora P3 wraz ze zbrojeniem podpory P3

WD-78(km 6+148) – wykonywano zbrojenie fundamentu P3 oraz betonowanie fundamentu P2

WD-82 (km 8+412) – trwało betonowanie fundamentu P1 i P2, szalowanie fundamentu P2, zbrojenie przyczółka P1 oraz zbrojenie fundamentu P3.

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-100 (km 4+173) - wbijano ścianki szczelnej P3

Obiekt WS-102 (km 320+425) – wbijano pale prefabrykowanych P3 ZRP

Obiekt WD-103 (km 320+671) - ułożenie betonu podkładowego P1 i P2

Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) – wykonywano wymianę gruntu P1 ZRL, beton podkładowy P1 ZRL, montaż zbrojenia fundamentu P1 ZRL, betonowanie fundamentu P1 ZRL

WS-105 (km 320+269) – trwały prace ziemne - wykop pod fundamenty ZRP

WD-106 (321+127) – wykonanie stężeń zabezpieczenia wykopu, wykop pod fundament P3

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-1 (0+316), PW-2 (km 1+397,9), PW-3 (km 3+467), PW-8 (km7+000), PW-11 (km11+106), PW-12 (km 11+109) oraz PW-14 (DD_11+390P km 1+644).Dodatkowo trwały prace nad usunięciem kolizji gazowych średniego ciśnienia – PG-2 (km 11+107) oraz PG-3 (11+408) . Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640) oraz PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1.

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 10nn (km 3+450), 12nn(km 3+660);  31nn (km 10+200), 23nn (km 6+400) polegające na przełączeniu kolizji oraz ułożeniu kabli.

Branż teletechniczna –na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji ORANGE oraz NETPOL.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl